Utlendingsnemnda har vedtatt at kvinnen på bildet skal kastes ut av landet, men kvinnen har anket vedtaket helt til lagmannsretten. Onsdag var det hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett. Her kom høyrepolitiker og leder av 17. mai-komiteen i Oslo, Aamir Sheikh, med nye opplysninger i saken.

- Under et besøk i byen Gujrat i 2006 ble jeg oppsøkt av tre menn. De ville snakke med meg om NN (den pakistanske kvinnen red. anm.). De fortalte meg at hun hadde bidratt til at familien hadde mistet all ære. De sa at det var best om hun tok sitt eget liv. De sa at hvis hun kom tilbake til Pakistan, så ville de drepe henne eller få noen til å drepe henne, fortalte Sheikh i retten.

Den pakistanske kvinnen kom til Norge på slutten av 90-tallet i et arrangert ekteskap. Mannen hun da hadde vært forlovet med i flere år, var annengenerasjons innvandrer med norsk statsborgerskap.

- Trusler
Problemet var at denne mannen ikke ville ha sin pakistanske kone, men sin norske kjæreste. De to ble separert kort tid etter bryllupet, og senere skilt. Dermed falt grunnlaget for kvinnens oppholdstillatelse bort.

Selv har kvinnen fortalt at hun under et besøk i Pakistan tidlig på 2000-tallet ble drapstruet av eksmannens familie, og utstøtt av sin egen. Hun har anmeldt sin ekssvoger for å ha forsøkt å kjøre på henne med bil i Kristiansand. Denne saken ble henlagt. Da hun var i Pakistan siste gang i 2001, forteller hun at svigerfamilien møtte opp utenfor huset hennes.

- Jeg og foreldrene mine var i huset. De kom inn og sa at hvis jeg går ut av huset så vil de drepe meg. De skjøt i luften utenfor, og jeg var veldig redd, fortalte kvinnen.

Under denne turen til Pakistan opplevde hun også at hennes egen familie støtte henne fra seg:

- Foreldrene har beskyldt henne for for at det var hennes skyld at han tok ut separasjon, sier kvinnens advokat.

- Vil miste livet
Etter dette har kvinnen ikke villet reise tilbake til Pakistan, men søkte asyl i Norge. Utlendingsnemnda har avvist søknaden fordi nemnda mener at kvinnen ikke risikerer livet hvis hun reiser tilbake til Pakistan. Nemnda tror heller ikke at kvinnen kommer fra så fattige kår som hun har gitt inntrykk av.

Men kvinnen mener altså at drapstruslene er reelle. Det er her vitnemålet til høyrepolitiker Aamir Sheikh spiller en viktig rolle.

Sheikh sier at han først ikke ville ha noe med saken å gjøre, da han ble oppsøkt av tre menn i kvinnens familie i 2006. Han var da på besøk i Gujrat for å besøke sin syke mor. Han snakket med mennene i Pakistan 10 – 15 minutter før de forlot huset. Deretter glemte han hele hendelsen til en bekjent av ham ringte og fortalte om kvinnens sak.

- Da husket jeg at noen i kvinnens familie hadde vært i kontakt med meg. Jeg følte da at det var min plikt å melde fra om dette, sier Sheikh.

Sheikh sier han har engasjert seg sterkt i saken etter det han opplevde i Pakistan.

- Jeg kjenner ikke kvinnen eller hennes familie, og hadde aldri hørt om henne. Det er første gang jeg ser henne her i dag. Men jeg føler det er viktig å si fra om det jeg har opplevd. Jeg er redd for at hun mister sitt liv hvis ikke myndighetene griper inn, sier Sheikh til Nettavisen.

(Saken fortsetter under bildet)

Nederst på rangstigen
Skilte kvinner har ingen høy status i Pakistan. Det var ingen av partene uenig i da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett onsdag.

- Det er ikke rettens oppgave å avgjøre om det er heldig eller opportunt for kvinnen å bli i Norge. Alle ønsker sikkert at hun skal få bli, men så lenge vedtaket er gjort innenfor gjeldende lover og regler, så skal det gjelde, konstaterte UNEs prosessfullmektig, Halldis Winje, i retten.

Hun poengterte at det er svært strenge vilkår for å få opphold i Norge, og at det er disse vilkårene man skal følge. At kvinnen får et dårligere liv nederst på den sosiale rangstigen i Pakistan, er ikke vesentlig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Må begrense innvandringen
- Det er begrenset hvor mange man kan ta imot i Norge. Derfor tar man imot de med størst problemer, sa hun.

Spørsmålet er heller om kvinnens sosiale status i Pakistan vil være direkte livstruende for henne. I så fall vil UNEs vedtak være ugyldig.

Her kom vitnemålet til Aamir Sheikh inn.

Tror ikke på ham
Hvis Sheikhs historie stemmer, så betyr det at kvinnen risikerer å bli drept hvis hun blir utvist til Pakistan. Det betyr at hun ikke kan sendes ut av Norge.

Men Utlendingsnemnda tror ikke at politikeren eller kvinnen snakker sant.

- Hele denne seansen virker lite troverdig. Vitnet blir utflytende i hvem disse personene var. Det er grunn til å anta at det har vært kontakt mellom vitnet og NNs mor, og at tema har vært hvordan han kan hjelpe henne, sa Winje om Sheikhs forklaring i retten.

(Saken fortsetter under bildet)

Pappaen til NN har nemlig fortalt i et avhør med norske myndigheter at Sheikh har møtt NNs mor, og at han er en perifer slektning av familien.

- Han lyver. Han har mistet all troverdighet overfor meg. Jeg har aldri møtt noen kvinner i NNs familie, slo Sheikh fast i retten.

Utlendingsnemnda har også funnet kvinnens historier om trusler lite sannsynlig. Hun anmeldte aldri skytingen i Pakistan, og hun har valgt å fortsette å bo i samme by som eksektemannens familie.

- Hvis truslene har vært så alvorlige. Hvorfor har du da ikke flyttet, ville prosessfullmektig Winje vite i retten.

Kvinnen forklarte at det eneste nettverket hun har, finnes i denne byen, og at hun derfor trosser frykten for familien. Hun tror dessuten ikke at de vil gjøre noe mot henne i Norge.

Hvem retten tror på, blir kjent over nyttår. Da kommer dom i saken.