Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om å forby organisert tigging på høring, med svarfrist 15. februar.

Du kan lese hele lovforslaget her.

«Medvirkning» til tigging står sentralt i forslaget, og har en strafferamme på fengsel i inntil ett år.

Advokat Jon Wessel-Aas reagerer kraftig på forslaget.

- Her rammes du i ytterste konsekvens, hvis du gir en tigger suppe eller et teppe der tiggeren sitter på fortauet, for eksempel, ut fra at du «sørger for forsyninger eller utstyr for en person for at vedkommende skal kunne tigge».

- Det er en ganske vid definisjon, sier Wessel-Aas og sikter til punket om:

«Medvirkning tar sikte på alle former for bistand og ytelser som legger til rette for at det kan være mulig å utøve tigging eller for at tiggingen skal bli mer effektiv».

- «Du tilrettelegger ...»

- Hvordan blir jeg «medvirkende» ved å gi et teppe?

- Hvis du regner det som overveiende sannsynlig at det er snakk om en tigger – og ikke en uteligger – er du «medvirkende» ved å gi teppet – fordi du tilrettelegger for tigging, sier Wessel-Aas.

- Hva skal til for at vi snakker om «organisert tigging»?

- Ut fra definisjonen er det nok at en kone og en mann avtaler å sitte på hver sin kant av byen – og så deler utbyttet.

- Vil ramme romfolket

Advokaten betegner forslagene som «veldig strenge».

- Det er tydelig hvem regjeringen egentlig vil ramme: romfolk, men det kan den ikke si. Dermed må den lage generelle regler, som forsøksvis avgrenser mot det «norske» som ingen vil akseptere forbud mot. De vil skjerme både barn som går Halloween og organisasjoner som Kirkens Bymisjon, og legger inn klausuler og forbehold som skal ivareta dem, sier han.

- Når den ikke vil eller kan si rett ut hvem den vil ramme, gir regjeringen seg selv en nesten umulig oppgave med hensyn til definisjoner.

- Risikerer straff for å gi banal hjelp

- Men veldig mange vil ha problemer med at å gi mat til tiggere, skal straffes?

- Ja, og det risikerer de, hvis dette skulle gå gjennom. Medvirkning er så vidt definert at det gjøres straffbart å gi banal hjelp – som varme og mat - med mindre du er Kirkens Bymisjon eller tilsvarende.

Berører ytringsfriheten

- Hva mener du må ryddes opp i?

- Den største utfordringen er tanken om å forby mennesker å be om hjelp, fredelig og passivt. Vi har allerede forbud mot alle de andre handlingene man vil bekjempe, være seg aggressiv tigging, forsøpling, menneskehandel og annen kriminalitet. Skulle vi ende opp med at nasjonalt tiggeforbud mot å stå passivt og fredelig å tigge, får vi også et problem med ytringsfriheten, rent rettslig . Dette hopper høringsnotatet ganske glatt over, mener han.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED