Sosial- og helsedirektoratet skal denne uka gi svar på om de likevel skal si ja til at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) skal få telle antall boligløse her i landet.

Direktoratet sa først nei fordi de ikke ønsker «snusing» i bostedsløses helse og sosiale forhold. Men kommunalministeren reagerte sterkt, og hennes reaksjon tyder på at direktoratet blir nødt til å snu.

Her kan du lese om 27 år gamle Eric som er narkoman og er uten et sted å bo. For tiden sover han ute om natta i et parkeringshus midt i Oslo sentrum.

5500 bostedsløse i 2005
De siste tellingene over antall bostedsløse i Norge er fra 2003. Da viste en undersøkelse gjennomført at Fafo og Byggforsk at det var 5200 uten fast bolig i Norge. Det var en nedgang på akkurat 1000 personer siden 1996, men Sintef Byggforsk anslår at tallet økte fra 5200 personer i 2003 til 5500 personer i 2005.

- Vi har de siste årene delt ut hundrevis av soveposer som vi har fått av Forsvaret. Vi vet ikke om de som får soveposene sover ute eller inne, men det forteller hvor mange som er i drift, sier informasjonssjef Per Frogner i Kirkens Bymisjon til Nettavisen.

Les også: Her bor de fattige

- Mer byråkrati
Frelsesarmeen er ute tre netter i uka for å hjelpe blant annet bostedsløse. Mellom 70 - 100 personer er innom bussen, som brukes som en mobil varmestue, hver natt. I fjor ble 60 hospitsplasser i Oslo nedlagt, da Ansgar hotell stengte. Etter det har Oslo kommune krevd at bostedsløse ikke lenger skal kunne komme direkte til botilbudene, men først henvende seg til sosialvakttjenesten. Akuttplassene er dessuten forbeholdt de som er folkeregistrert i Oslo.

- Vi har inntrykk av at bostedsløse i Oslo har fått det tyngre fordi kommunen nå krever at de skal henvende seg til sosialvakttjenesten på legevakta før de kan få en plass å sove. Vi får signaler om de som er uten bosted har problemer med å få boplasser. Vi spør ganske berettiget om det plass i herberget, sier regionleder Frode Woldsund, i Frelsesarmeen.

- Er det noen som velger å sove ute?

- Ja, det er noen. Dette er en gruppe som svinger mye. Noen bor ute, mens det er mange som bor tilfeldig hos andre.

- Hvorfor velger noen å bo ute?

- Det er forskjellige grunner, blant annet at det er for mye bråk på det botilbudet de får. Det er ikke trygt nok, og for store tiltak. Noen vil ikke ta imot botilbud fordi det koster penger. Det er en egenandel på 3000 kroner per måned. Får en sosialhjelp dekker sosialkontoret dette, men de som får trygd må betale beløpet selv, sier Woldsund.