Gå til sidens hovedinnhold

Demens-vaksine kan redde dem

En vaksine mot alzheimer kan redde norske politikere i framtiden.

Statsminister Jens Stoltenberg har lovet 10.000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren innen 2009, men det er bare blåbær i forhold til det som venter framtidige statsministere.

Eldrebølgen koster milliarder
Hvis standarden i pleie- og omsorgssektoren skal fortsette å øke slik regjeringen nå legger opp til, må antall årsverk nemlig øke med hele 300.000 årsverk innen 2050. Det viser en rapport skrevet av førstekonsulent Bjørg Langset ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Årsaken er at eldrebølgen slår inn for fullt etter 2020. I 1950 var 8,2 prosent av befolkningen over 67 år, mens i 2050 vil hele 22,4 prosent av befolkningen være eldre enn 67 år.

Løsninger på eldrebølgen
Dette vil koste milliarder av kroner, og forskerne har hittil skissert følgende løsninger for på eldrebølgen for politikerne:

* Øke fruktbarheten

* Redusere levealderen

* Øke innvandringen

* Øke pensjonsalderen

* Øke yrkesdeltakelsen og redusere arbeidsledigheten (spesielt for kvinner, innvandrere og funksjonshemmede)

130.000 vil bli syke
Men nå lanserer forskerne én helt ny ting faktor kan gi håp for framtidige Jenser. Hvis forskerne finner en vaksine mot alzheimer, vil det redusere utgiftene til eldreomsorg betraktelig.

Hele 73 prosent av institusjonsbeboerne i Norge er nemlig demente i alvorlig eller moderat grad. Om lag 65.000 er i dag rammet av demens i Norge. I år 2050 vil dobbelt så mange ha demens.

- Ut fra de store andelene som har demens som viktigste årsak til pleie- og omsorgsbehov, antar vi at dekningsgraden i institusjonene over en periode vil halveres, det vi si at nye tilfeller vil få ”vaksine”, mens eldre beboerne etter hvert vil dø ut, skriver Langset i sin artikkel.

- Det blir litt leking med tall, men det er klart at hvis en klarer å fjerne alzheimer, så blir pleiebehovet helt annerledes. Det vil selvfølgelig også i tillegg redusere store menneskelige lidelser, sier Langset til Nettavisen.

Ingen vaksine ennå
Forskerne antar at virkningene etter en demensvaksine vil komme for fullt etter ti år. Men problemet er at ingen foreløpig har klart å finne en vaksine mot den tragiske sykdommen, selv om legemiddelselskapene jobber på spreng med å være først med en vaksine.

Statsminister Jens Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad legger i dag fram en stortingsmelding om hvordan regjeringen skal oppfylle sitt løfte om 10.000 nye årsverk og bedre kvalitet i omsorgssektoren.

Nettavisen følger saken.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen