Gå til sidens hovedinnhold

Den nye likestilte mannen

Når både mannen og kvinnen bidrar i hjemmet har vi det best, viser ny norsk undersøkelse.

(SIDE2): Likestilling i hjemmet har stor sammenheng med økende livskvalitet for kvinner. Det gjelder også for menn i større grad enn før.

- Andelen som har det bra i samlivet er større blant dem som er likestilt og deler på ting i hjemmet, sier Øystein Gullvåg Holter til Side2. Han er forskningsleder for undersøkelsen «Likestilling og livskvalitet 2007», som er gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

2800 norske menn og kvinner har latt seg intervjue om oppvekst, utdanning, familieliv, vold og syn på likestilling.

Påvirker livsstandarden?
Gullvåg Holter sier at vi tidligere kanskje har lurt på om likestilling ødelegger menns livskvalitet, men den nye undersøkelsen viser tydelig det motsatte. Likestilling gir lavere konfliktnivå og mer stabilitet i forholdet.

75 prosent av kvinnene som mener likestillingen i hjemmet er svært bra, er meget fornøyd med samlivet. Samtidig er det bare 34 prosent av dem som mener likestilling er «verken bra eller dårlig» som er meget fornøyd. Mennenes svar følger i hovedsak samme mønster.

I 1988 svarte 95 prosent av mennene i undersøkelsen «Menn i Norge» at partner sto for matlagingen. Tall fra 2007 viser at andelen har sunket til 48 prosent.

- Flere prøver nå å følge opp i handling. Andelen blant dem som deler på for eksempel matlagingen er større, men vi har et godt stykke igjen, sier Gullvåg Holter.

Menn som husmødre
Handling av dagligvarer er den arbeidsoppgaven som parene deler mest på, etterfulgt av rydding, gjøre rent i huset, betale felles regninger og lage mat. Dette er arbeidsoppgaver det er enighet om at parene stort sett gjør sammen.

Vedlikehold og klesvask er de minst likestilte aktivitetene.

Når det gjelder klesvask er det en arbeidsoppgave som kvinnen i forholdet tar seg av. Et annet kjønnstradisjonelt område er vedlikehold, noe menn og kvinner er enige om at det er mannen i forholdet som står for.

Nesten 82 prosent av kvinnene hevder at de alltid eller vanligvis tar klesvasken, 60 prosent av kvinnene hevder at de alltid eller vanligvis tar matlagingen, mens 81 prosent av mennene svarer at de alltid eller vanligvis står for vedlikehold/oppussing.

Undersøkelsen viser imidlertid at lite har endret seg i hvordan de to kjønnene fordeler seg på typiske manns- og kvinneyrker.

LES MER OM HELSE, TRENING OG VELVÆRE HER

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene