Flere tusen utledninger oppholder seg ulovlig Norge. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) anslår at mellom 5000 og 10 000 bor her helt uten oppholdstillatelse.

Siden 2000 har 23.000 asylsøkere forsvunnet fra asylmottak uten å oppgi ny adresse, skriver Aftenposten.

Tallene er hentet fra Utlendingsdirektoratet. Organisasjoner mener mange går rett under jorden og ikke registrerer seg hos myndighetene.