Gå til sidens hovedinnhold

Den største streiken på 30 år

De fleste norske fylker er berørt når arbeidstakerorganisasjonene fredag innleder storstreik i norske kommuner. Se oversikten her.

Fredag morgen rammes norske kommuner av den største streiken på 30 år, melder NTB. Alle de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden sender medlemmer ut i streik. Rundt 17.000 organiserte tas ut i protest mot det som oppfattes som et dårlig kvinne- og likelønnstilbud fra kommunale arbeidsgivere. Se tabell nederst i saken.

De fleste fylker er berørt av streiken, opplyser Kommunenes Sentralforbund (KS).

Mange timer på overtid
Partene meglet 12-13 timer på overtid, men kom altså ikke i mål. Meklingsmannen fant ikke en gang grunnlag for å legge fram en skisse.

YS Kommune, som har tatt ut rundt 830 medlemmer i streik, sier de går til streik på kravet om nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere med tilleggsutdanning og en rekke krav som samlet gir en god likelønnseffekt.

Takket nei til milliard
Kommunenes Sentralforbund sier de strakk seg langt for å oppnå enighet og peker på at de før mekling tilbød kommuneansatte likelønnstiltak på over en milliard kroner. Det var på linje med statens og hadde en klar likelønnsprofil, ifølge KS.

- Vi synes denne streiken er uforståelig. Dette er en alvorlig situasjon som rammer mange som ikke har noe med streiken å gjøre. Jeg beklager de belastningene en streik vil føre til for innbyggerne, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes ifølge en pressemelding fra KS.

- Standhaftige KS
Fra arbeidstakernes side gir man KS hovedansvaret og kritiserer motparten for «sin standhaftige holdning» om at det skal være utelukkende lokale forhandlinger om likelønnsmidler.

- Dersom KS virkelig mener alvor med utspilet om at det er en milliard til de lavlønnede, er det uforståelig at de kaster landet ut i en streik for at disse pengene skal fordels i lokale forhandlinger, sier Anders Folkestad i UNIO.

Kan bli opptrapping
Det første uttaket omfatter altså rundt 17.000 arbeidstakere. Hva som videre vil skje, vet KS foreløpig ikke. En eventuell opptrapping skal meldes innen fire dager.

Unio

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Ullensaker

Fagforbundet

10.000 medlemmer

YS

830 medlemmer

Akademikerne

300 medlemmer i Østfold-byene

Kommentarer til denne saken