Gå til sidens hovedinnhold

Denne bunken på over 700 sider skal politikerne lese til mandag

Frank Aarebrot: - Politikerne har ikke nubbesjans.

- De små partiene har et problem, helt utvilsomt. De har ikke nubbesjans til å sette seg inn i alle sakene, sier professor Frank Aarebrot til Oppland Arbeiderblad.

I dag er det formannskapsmøte i Søndre Land og der skal lokalpolitikerne ta viktige avgjørelser som får direkte innvirkning på livet til alle som bor i kommunen.

De skal ha lest saksframlegg og vedlegg på til sammen 692 sider, fordelt på en rekke temaer som vil ha stor betydning for dem det gjelder. Mandag er det kommunestyremøte, der skal litt i overkant av 700 sider opp til behandling. Eller omtrent to normalt tykke romaner, der en skal ha synspunkter om flere detaljer.

- Det er helt enormt, sier Gerd Myklebust Wang (KrF).

Hun mener den store saksmengden kan skremme folk fra å engasjere seg i lokalpolitikken og er litt bekymret for at det ikke blir tid til å gå i dybden på saker som egentlig burde blitt grundigere diskutert.

- Jeg har aldri opplevd et møte med så mange store saker. Det er litt overveldende, sier hun.

Demokratisk problem

Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, mener det kan bli et demokratisk problem med så store mengder sakspapirer.

Han mener større partier har et indre gruppevesen der de fordeler sakene mellom seg. Slik kan ulike personer være talspersoner i ulike temaer, og de andre må velge å stole på at denne kan representere partiet.

I små kommuner og med partier som har få representanter, blir det ikke like enkelt å delegere saker.

- De har ikke nubbesjans til å sette seg inn i alle sakene like godt, sier han.

Han mener slike mindre partier, som i Søndre Land gjelder alle partiene unntatt Arbeiderpartiet, er nødt til å foreta en utvelgelse av saker de skal engasjere seg i. Aarebrot mener likevel det er et større demokratisk problem om sakene ikke er godt nok forberedt fra administrasjonen.

- Det at saker har med mye informasjon og vedlegg som underbygger dette gir i hvert fall politikerne muligheten til å ta avgjørelser på et godt grunnlag. Utelatelse av informasjon er verre, sier Aarebrot.

Han mener også kommuneadministrasjoner har mye å lære av journalister når det gjelder å presentere informasjon på begrenset plass slik at folk forstår det.

- Det er jo ikke vanskelig å skrive langt, det er det motsatte som er utfordringen, sier han.

Redd for å glippe

- Det er voldsomt mye. Om jeg får lest alt er ikke sikkert, men jeg må se gjennom det, sier Finn Øksne (Sp).

Han kan heller ikke huske en slik situasjon som nå, og forklarer det med at det er flere store saker som har hopet seg opp. Noe av dette er kjent allerede og jobbet godt med, slik som kommuneplanen (med vedlegg), som teller nær halvparten av sidene politikerne bør ha lest - 317 sider.

- Vi er nødt til å prioritere, sier Rune Selj (H).

- En blir engstelig for å glippe på saker som er viktige. Det kan være et demokratisk problem om vi ikke klarer å skille klinten fra hveten, sier han.

Han mener at det er et tankekors at på regjeringskonferanser er det ikke lov å legge fram saker på mer enn to sider.

- Har ikke sjans til å gå gjennom alt

- Det er reint for mye. Vi må se om vi kan utsette en del saker, sier ordfører Terje Odden.

Han mener mengden saker og sakspapirer er altfor stor og ser også at flere av sakene er store og viktige.

- Det er saker der vi ikke kan innføre taletid og kjøre stramt. Vi må bruke tid og la folk få slippe til på for eksempel diskusjonen om skole/barnehage, sier Odden.

Han vil på møtet i dag foreslå å utsette flere av sakene, og mener de heller bør ha et ekstra møte litt senere.

- Vi har ikke sjans til å gå gjennom alt dette, og det er jo samme mengde til kommunestyret, sier han.

Litt tilfeldig

Formannskapssekretær Kjeld Dag Svendsen forteller at det aldri har vært så mange saker som nå, og at det er litt tilfeldig.

- Flere store saker er jobbet med over tid og som er ferdige nå, sier han.

Han ser det er mange store vedlegg, men flere av saksframleggene bør ta opp saken såpass grundig at politikerne kan gjøre seg opp mening uten å lese vedleggene like nøye.

Søndre Land kommune har innført iPad for politikere i både formannskap og kommunestyremøte, og det har de allerede tjent inn igjen på kutt i kostnader til papir og porto. Varamedlemmer til kommunestyret får fortsatt papirene i posten.

- Vi hadde ikke plass i en konvolutt. Jeg tror porto alene til de 15 varamedlemmene var over 2000 kroner, sier Svendsen.

Han kan fortelle at de har fått gode tilbakemeldinger fra politikerne etter innførsel av iPad, der en ikke bare kan lese dokumentene men også skrive notater direkte i dem eller forberede innlegg til møtet. Formannskapet fikk én uke på seg fra innkallingen ble lagt ut og kommunestyret hadde sin forrige fredag, altså ti dager før møtet mandag.

Les flere saker i Oppland Arbeiderblad

Kommentarer til denne saken