Differansen mellom fastrentene i lånekassen og flytende rente er oppsiktsvekkende mindre enn differansen bankene opererer med. Det viser en gjennomgang NA24 har foretatt.

De beste norske bankene tilbyr for tiden en boliglånsrente som faktisk er lavere enn nåværende rente i Lånekassen. Flere banker tilbyr en nominell boliglånsrente på 3,2 prosent nominelt for lån med god sikkerhet. Lånekassen har for tiden en flytende rente på på 3,26 prosent. Fra mars 2011 synker riktignok den flytende renten på studielånet til 3,162 prosent. Differansen mellom bankene og Lånekassen er uansett marginal på flytende rente.

Mindre påslag på fastrenter enn i bankene
For fastrenter er situasjonen en annen.

En sammenligning av fastrentebetingelsene og flytende rente mellom de billigste boliglånsbankene på finansportalen.no og Lånekassen viser at bankene opererer med en differanse mellom tre års fastrente og flytende rente på cirka 0,8 prosentpoeng, mens Lånekassens differanse mellom flytende rente og treårs fastrente er på kun 0,1 prosentpoeng.

Bankene har en differanse mellom femårs fastrente og flytende rente på cirka 1,2 prosentpoeng. Lånekassens differanse er på kun 40 basispunkter.

Overrasket over den gunstige fastrenten
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities lar seg overraske over de små differansene mellom flytende og fastrenter hos Lånekassen.

- Det ser ut til at det å velge fastrente hos Lånekassen gir en ekstrarabatt, sammenlignet med pengemarkedet og bankene. Noe av forklaringen ligger i at bankene opererer med større marginer på fastrentelån, cirka 0,4 prosentpoeng på femårslån sammenlignet med lån med flytende rente, sier han.

Andreassen er klar over at Lånekassen vil justere fastrentene 1. februar og at Lånekassen «ligger etter» bankene i rentefastsettelsen.

- Det er riktig at lange renter i markedet har steget siste måneden, og at fastrenten hos Lånekassen vil stige ved neste justering 1. februar, men jeg tviler på at de vil stige så mye at differansen mellom fastrente og flytende rente blir like stor som hos bankene, sier Andreassen til NA24.

Fastrente like lav som flytende
En kikk på finansportalen.no viser at de billigste boliglånsbankene i øyeblikket tilbyr flytende boliglånsrenter på cirka 3,2 prosent nominelt. De samme bankene tilbyr en nominell fastrente på tre år på cirka 4,0 prosent, mens fastrenten for fem år ligger på cirka 4,4 prosent nominelt. Det gir som nevnt en differanse mellom flytende rente og treårsfastrente på 0,8 prosentpoeng og 1,2 prosentpoeng mot femårsfastrente.

Til sammenligning tilbyr Lånekassen en flytende nominell rente på 3,26 prosent (3,162 fra mars 2011) og en treårsfastrente på 3,26 prosent nominelt og femårsfastrente på 3,55 prosent nominelt.

Vi legger merke til at differansen mellom flytende rente og treårsfastrente i øyeblikket er null, mens differansen mellom flytende rente og femårs fastrente i Lånekassen er på kun 0,4 prosentpoeng.

Veldig bra fastrentetilbud
- I pengemarkedene er det nå en differanse mellom tre måneders rente og femårsrente på cirka 1,6 prosentpoeng. Differansen hos Lånekassen er på kun 0,4 prosentpoeng. Riktignok synker Lånekassens flytende rente fra mars, og fastrenten vil helt sikkert stige fra samme tidspunkt, men sannsynligvis ikke så mye at differanseforskjellene til markedet blir utlignet, sier Andreassen.

- Så det er ekstra gunstig å velge fastrente i Lånekassen når søknadsvinduet for fastrente åpner igjen i begynnelsen av februar?

- Det kan se slik ut ja, uansett er en femårs fastrente på omkring 3,55 prosent et meget godt tilbud, nesten for godt til å være sant, sier Andreassen og minner om at flere banker tilbyr mer enn 3,55 prosent på innskuddsrenter på vanlige høyrentekonti og ikke minst på BSU der innskuddsrentene hos de beste banken ligger over 4,5 prosent.

Med andre ord - du kan ta fem års fastrentelån i Lånekassen, sette inn på BSU-konto til cirka ett prosentpoeng høyere rente, og la pengene yngle. Merk at gebyrer og andre kostnader vil redusere fortjenesten.

Bekrefter ekstra gunstig fastrente
Lånekassen bekrefter overfor NA24 at fastrentelån er ekstra gunstig i Lånekassen.

- Normalt er flytende studielånsrente hos oss gunstig sammenlignet med flytende boliglånsrenter i bankene. Når det gjelder faste renter er studielånsrenten enda mer gunstig sammenlignet med fast boliglånsrente, sier informasjonskonsulent Christin Dammen.

Hun forklarer det med at Lånekassen opererer med et fast påslag uavhengig av flytende eller faste renter.

- Påslaget er 1,0 prosentpoeng både på markedsrenten for korte statspapirer som statskasseveksler og på lange statspapirer som statsobligasjoner. I bankmarkedet opererer aktørene trolig med høyere marginer for faste renter enn for flytende renter. Dette skyldes sannsynligvis lavere konkurranse for boliglån med fast rente, forklarer Dammen.