Gå til sidens hovedinnhold

Derfor døde hun

I tre og et halvt år har bygningen fått lov til å forfalle, og ingen har brydd seg om sikkerheten. Les hvordan dette kunne skje.

(iOslo.no) Søndag kveld omkommer Linda Henriksen (31) etter at gesimsen faller ned fra dette bygget i Trondheimsveien 6. Kvinnen blir begravet i murstein, og senere på kvelden dør hun av skadene.

I over tre år har bygget stått tomt. I over tre år har det blitt gitt tillatelser til riving, renovering, oppføring av nybygg, og klagesaker på tillatelser har blitt sendt inn. Men ikke et eneste sted i de enorme saksmappene, nevnes sikkerheten.

Bygget i Trondheimsveien 6 blir totalskadd under brann i august 2003. Gårdeier Leif B. Hesle søker allerede i september om å få rive bygget. I november mottar byantikvaren et brev i den forbindelse. Byantikvaren gir klarsignal til riving, til tross for at de fraråder det.

Verneverdig bygg
Bygget er nemlig verneverdig. I tillegg er store deler av Grünerløkka, inkludert dette bygget, tuftet på flåter i grunnvannet, noe som utgjør en risiko for at grunnen til nabobyggene vil tørke ut ved en riving. Dette kan føre til skade i byggene ved siden av, som også er verneverdige.

Rivetillatelsen blir likevel innvilget. I februar får Hesle klarsignal om å rive. Men rivetillatelse er ikke det samme som tillatelse for oppføring av bygg.

Hesle sender derfor inn en gjenoppbyggingsplan. 30. desember 2004 får han klarsignal til å gjenoppbygge bygården ved hjelp av rammeverket som er igjen etter brannen.

Les også: Ras i Oslo sentrum

Ingen nevner sikkerheten
Her kunne historien ha endt. Men Hesle er ikke fornøyd med sin egen plan. Han leverer inn søknad på søknad, som en etter en blir godkjent av plan- og bygningsetaten og byantikvaren. Dette viser både møteprotokoller og dokumenter byantikvaren innehar.

Først vil han rive, så vil han renovere, så vil han ikke renovere. Det fremlegges flere forskjellige alternativer til hvordan dette skal være. Noe avslås av kommunen, noe godtas.

Ikke i et eneste av dokumentene iOslo har fått tilgang til i forbindelse med søknad om riving og bygging, står det nevnt noe som helst om sikkerheten. Ingen tenker tilsynelatende på om det er forsvarlig eller ikke at denne saksgangen trekker ut, og at bygget forfaller mer og mer for hver eneste dag som går.

Les også: Sikret ikke fasaden

Gårdeiers ansvar
- Vi har et system basert på egenkontroll og egenerklæring. Vi fikk beskjed om at bygningen var forsvarlig sikret for forbipasserende, og dermed baserte vi oss på det, sier etatsdirektør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten til pressen dagen etter ulykken.

Det samme svaret gir naturlig nok informasjonssjefen i etaten.

- Det er gårdeiers ansvar å sikre eiendommen. Vi forholder oss til lovverket. Skulle vi ha sjekket hvert enkelt bygg, måtte vi ha hatt minst 200 ansatte til, sier informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten Dagny Grätner Hovig til iOslo.no.

Hun sier imidlertid at det kanskje vil bli en lovendring i nær framtid.

- Det vil bli lagt fram et nytt forslag til lovendring i år, som muligens vil kunne åpne opp for økt kontroll, sier Hovig.

Ny eier får ansvaret
Siste byggtillatelse blir innvilget 17. oktober 2005. Da er tydeligvis Hesle fornøyd med egen plan. Men nå har rivetillatelsen blitt foreldet, og han må søke om det på nytt. I mars 2006 er siste rivetillatelse godkjent.

Men da kommer Fortidsminneforeningen på banen. De føler seg oversett av kommunen, og vil redde de verneverdige byggene. De klager både godkjenningen av nybygg og rivetillatelsen inn for Fylkesmannen.

Først den 20. september i fjor fatter Fylkesmannen et vedtak om at klagen på tillatelsen til å oppføre bygg blir avvist. Den 27. november, altså for kun litt over en måned siden, avviser de klagesaken i forbindelse med riving. Nå er det endelig klart for å rive og bygge.

Men i mellomtiden har gården skiftet eier. Den nye eieren sitter med ansvaret, og rekker ikke gjøre stort før det raser fra bygget.

Les intervjuet med den nye gårdeieren her

Kjente ikke til sikkerheten
Fortidsminneforeningen visste ingenting om at sikkerheten ikke var god nok i Trondheimsveien 6. Det står ingenting om sikkerheten dokumentene byantikvarens har mottatt i forbindelse med saken, såvidt iOslo-redaksjonen kjenner til.

Søndag mistet en kvinne livet. Og nå risikerer altså den nye gårdeieren en tiltale for uaktsomt drap. For kommunen baserer seg på et tillitsbasert system - all makt til én huseier.

Flere saker på iOslo.no.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler