Odd Gisholt har lært opp alle de profilerte matmilliardærene i Norge. Han har sitt innspill til morgendagens matvareutvalg.

- Stemmer at jeg var leder på «milliardærskolen» NVH, hvor Rimi-Hagen, Rema-Reitan og Kiwi-Burud har studert der. Der lærte de godt kjøpmannskap, sier Odd Gisholt, tidligere rektor ved Norges Varehandelsskole og direktør ved Handelshøyskolen BI, til NA 24.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har nemlig nedsatt et utvalg som skal se på styrkeforholdene i verdikjeden for mat.

Det såkalte Matkjedeutvalget skal levere sin innstilling onsdag denne uken, under ledelse av tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs. Lekkasjene tyder på at utvalget har blinket seg ut dagligvarekjeder som Rema 1000 og «matvarebaroner» som Ole Robert Reitan som de skyldige i at norske matvarer er dyre.

Derfor er prisene høye
Odd Gisholt skriver i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv at hovedgrunnen til de høye norske matvareprisene ikke relaterer seg til matvarekjedene.

Tvert i mot. Det er høye skatter og toll på matvarer som drar opp. I tillegg til dette er prisen på melk og ost fastsatt gjennom jordbruksoppgjøret, noe som er fordyrende.

Ikke matkjedene
Gisholt mener at det ikke er handelskjedene, som Kiwi og Rema som gjør maten dyrere i Norge.

Ifølge Gisholt er ikke driftsmarginene i Norge, høyere enn i sammenlignbare land.

Støttes av Reitan
Lekkasjene knyttet til utvalget har fått Rema-sjefen til å se rødt:

- Landbruksministeren har gjort det til en fanesak til stadighet å gå i strupen på dagligvarebransjen, skrev Reitan i et innlegg i Aftenposten.

- Dette kan ikke være noe annet enn en bevisst strategi for å ta oppmerksomheten bort fra det faktum at Senterpartiets politikk er den aller viktigste årsaken til at maten i Norge er for dyr.

Reitan tåler ikke beskyldninger om at de fire store dagligvarekjedene samarbeider tett:

- At samme parti karakteriserer norsk dagligvarehandel som en halvkriminell og samsnakket mafia, kan jeg derimot ikke akseptere. Det gjør meg kvalm, skriver Ole Robert Reitan.

- Ikke matbaronenes skyld
«Når det gjelder priser til forbruker, er det svært liten grunn til å tro at kjedene har skylden for de høye matprisene. Tvert imot så tyder mer på at nettopp kjedene har gjort dagligvarehandelen mer effektiv – og billigere», skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum i sin kommentar.

«Eller sagt på en annen måte: Rema 1000 har like stor margin i Norge som i Danmark. Likevel har danskene 30-40 prosent lavere matpriser enn i Norge. Årsaken er med andre ord tidligere i verdikjeden.»

«Der det derimot er monopoler, er i leddene foran. Nortura har tilnærmet monopol på kjøtt (Gilde) og eggprodukter (Prior), Tine har total dominans på melkeprodukter, og så skal det legges til at BAMA har ståkontroll på frukt og grønt», skriver Stavrum.

«Det er altså svært lite som tyder på at det er Rema-Reitan som har skylden for matprisene.»

Les hele kommentaren her

Her er Gisholts ti punkter til hvorfor matvareprisene er dyre i Norge:
* Europas høyeste momssatser 25 og 14 prosent.

* En rekke særavgifter.

* Sjokoladeavgifter på på drops og sjokolade.

* Kullsyreavgift på drikker.

* Parfymeavgift på hygienevarer.

Tobakkavgift på røyk og snus.

* Alkoholavgift på øl.

* Strengt importvern for norske landbruksvarer.

* Prisfastsettelse på melkeprodukter gjennom landbruksoppgjøret.

Han fastslår videre at distribusjonen av mat i Norge er dyr, som følge av dyr bensin, bompenger og bilavgifter.

Dessuten er arbeidsgiveravgiften og kommunaleavgifter høyere enn i andre land, påpeker Gisholt. Han legger også til at avskrivningsreglene er strengere i Norge.