Norske boksere kunne slippe jubelen løs da stortingsflertallet tirsdag kveld ga sitt ja til oppheving av forbudet mot proffboksing.

Samtidig har det blitt gjort endringer i knockoutloven, som gjør at også amatørboksere kan konkurrere på lik linje med sine internasjonale kolleger og konkurrenter.

Påvirker kun boksing
Flere kampsportmiljøer i Norge lurer nå på hvilken betydning lovendringen vil ha for deres idrett. Mixed Martial Arts er en annen idrett som tillater knockout, men ifølge idrettspolitisk talsmann i Høyre, Svein Harberg, blir det ikke arrangert profesjonelle MMA-stevner på norsk jord i nær framtid.

- Det eneste vi forandret i går, var at vi ga de åtte proffbokserne vi har muligheten til å bokse på hjemmebane i stedet for i utlandet. I tillegg gjøres det endringer i knockoutloven. Endringene er tilrettelagt våre amatørboksere, sier Harberg til Nettavisen.

- Har det vært et tema å åpne for andre kampidretter, som for eksempel Mixed Martial Arts?

- Nei, det er ikke tema å åpne opp for liberalisering når det gjelder andre kampsporter.

- Hva er grunnen til at dere fremdeles ønsker å forby MMA i Norge?

- Vi forbyr det ikke, men det er sterke regler og begrensninger for hvordan de kan utøve det, sier Harberg.

- Ikke et tema
I Norge har det Det Norske MMA-forbundet siden 2012 arrangert såkalte merkekamper, der slagkraften er redusert. Det er eksempelvis kun lov til å slå slag med 30 prosent av maks styrke mot hodet og 80 prosent av maks styrke mot kroppen.

Se regelverket for MMA-merkekamper her

- Hvordan vil Høyre stille seg i en framtidig debatt om legalisering av andre kampsporter enn boksing?

- Jeg har ikke fanget opp at det er noen debatt. Nå har vi kun hatt denne justeringen som tema. Noe annet har ikke vært tema, og jeg ser heller ikke for meg at det kommer til å bli det, sier Harberg.

MMA-forbundet vil opplyse
Kommunikasjonsansvarlig i Det Norske MMA-forbundet, Thomas Rye Eriksen, gir Harberg rett i at MMA ikke er et tema for regjeringen nå, men gjør det klart at det vil bli det ved et senere tidspunkt.

- Det er tydelig at politikerne fortsatt ikke vet hva MMA er, eller hvordan det kan reguleres på en god måte. Det blir vår oppgave i forbundet å vise at MMA er en forsvarlig sport, som i likhet med boksing, kun er ulovlig i Norge og et par andre land, sier Rye Eriksen til Nettavisen.

MMA-forbundet er nå i samtaler med kampsportforbundet og Norges Idrettsforbund, i håp om å bli akseptert og organisert på lik linje med annen norsk idrett.

- Når det målet er nådd, vil vi henvende oss til politikerne og spre kunnskap om hva MMA er, og hvordan det kan reguleres på en forsvarlig måte, sier Rye Eriken.

- Situasjonen er annerledes her i Norge enn hva den for eksempel er i Sverige. I Sverige er politikerne langt mer opplyste, og jeg har selv vært i møte med blant annet Mona Sahlin, forhenverende leder av sosialdemokratarne i Sverige, som var en av de politikerne som gjorde både boksing og MMA legalisert i Sverige. Det gir håp om at også norske politikere kan la seg overbevise. Vi har tro på at kunnskap skaper god politikk her, som på alle andre områder.

Besøkte stevne
Samtlige stortingspartier ble i 2012 invitert av Det Norske MMA-forbundet til å overvære et Ultmate Fighting Championsip-stevne (UFC) i Sverige. Kun SV og Frp takket ja og reiste med én representant hver.

Mette Hanekamhaug (Frp) og Rannveig Kvifte Andresen (SV) deltok blant annet på et seminar om det politiske og organisatoriske arbeidet rundt idretten, legaliseringsprosessen i Sverige, samt hvordan MMA fungerer som sport.

Fremdeles ser det ut til at norske MMA-utøvere som Mohsen Bahari, Simeon Thoresen, Joachim Hansen og Emil Weber Meek må fortsette å konkurrere utenlands.