- Regjeringen fattet ikke noen beslutning før umiddelbart før kunngjøringen. Det ble ikke gitt noe forhåndstilsagn til noen av kandidatene i forkant av beslutningen.

Det sier forsvarsminister Grete Faremo (Ap) ifølge en pressemelding.

Svenske Aftonbladet skriver fredag om nye lekkasjer fra Wikileaks der ambassaderapporter angivelig viser at USA følte seg trygge på at de kom til å trekke det lengste strået når det gjaldt det norske kampflyvalget.

Faremo sier prosessen rundt valg av fremtidig kampflyleverandør var solid.

- Alle formelle aspekter ved denne prosessen var ivaretatt, og utvelgelsen var basert på klare kriterier som var tydelig kommunisert til tilbyderne på forhånd. Ekstern kvalitetssikrer sluttet seg til de faglige anbefalingene og konkluderte med at prosessen ble gjennomført på en faglig og etisk forsvarlig måte, sier hun.

- I dialogen med begge tilbyderne var de begge tydelige på at de oppfattet prosessen som åpen og ryddig, sier hun videre.

Ut over dette ønsker ikke Forsvarsdepartementet å kommentere enkeltdokumenter eller enkeltmøter.