Gå til sidens hovedinnhold

Det blir ikke 110 i Norge

Det blir ikke aktuelt å heve fartsgrensen i Norge. Men vi får grenser som kan senkes.

Samferdselsdepartementet har vurdert mulige virkninger av å heve fartsgrensen til 100 km/t på enkelte veistrekninger i Norge, og nå er dommen klar.

Burde vi ha høyere fartsgrense i Norge?
- Si din mening nederst i artikkelen

- Det er ikke aktuelt med en generell heving av fartsgrensen til 110 km/t på veistrekninger som i dag har fartsgrense på 100 km/t. Den høyeste fartsgrensen i Norge skal dermed være 100 km/t, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Har endret mening: - Positiv til 110 km/t

Miljøhensyn
Departementet har lagt vekt på trafikksikkerhet og miljø, blant annet utslipp av klimagasser, i sin vurdering av forslaget om å heve fartsgrensen. Vurderingen er ifølge departementet i hovedsak i tråd med anbefalingen fra Vegdirektoratet.

Les også: Så farlig er farten

Men det vil gjennomføres en forsøksordning med dynamiske fartsgrenser på strekningene E6 nord for Oslo og E18 i Vestfold.

Variabel fart
- En ordning med dynamiske fartsgrenser vil si at fartsgrensen kan settes ned når det er vanskelige vær- og føreforhold, høy ulykkesrisiko og ugunstige miljøforhold. Dette kan være med på å sikre god trafikkflyt og trygg trafikk, sier Navarsete.

Selv om det på disse strekningene vil være mulig å justere fartsgrensen etter forholdene, vil fremdeles den høyest tillatte fartsgrensen være 100 km/t.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken

Kommentarer til denne saken