I sommer skal nemlig Oslotunnelen, som binder sammen togtrafikken på Østlandet, stenges for vedlikehold fra 10. juli til 9. august. Den opprinnelige planene var å stenge tunnelen i bare 16 dager.

Det betyr at passasjerene må fraktes i busser. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier at man må forberede seg på togkaos.

- Dette blir verre enn nå, enkelt og greit fordi det ikke kommer til å gå tog gjennom tunnelen denne perioden, sier Kleppa til VG Nett etter å ha redegjort om vinterens togproblemer i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Kleppa tror likevel at folk vil ha forståelse for problemene, siden det vil bli mye bedre til høsten og vinteren etter vedlikeholdsarbeidet.

Setter inn 300 busser
NSB opplyser i en pressemelding at det i tre perioder i sommer skal kjøres buss for tog i sentrale deler av østlandsområdet.

På det meste er 300 busser i sving, og hele opplegget er kostnadsregnet til 40 millioner kroner.

- Jernbaneverket varsler nå at de vil gjøre mer fornyelsesarbeid på viktige strekninger på Østlandet enn først planlagt. For at Jernbaneverket skal få jobbet på sporet, må togtrafikken stoppes, uttaler kommunikasjonssjef Anne Rygg i NSB.

Hun påpeker at når arbeidet er gjennomført, vil togkundene få et mer forutsigbart tilbud.

- NSB vil i perioden der vi ikke kan kjøre tog sette opp busser for å frakte kundene på strekningene som er berørt. Vi beklager de ulempene dette kommer til å gi kundene våre. Samtidig viser den siste tidens store problemer med togtrafikken at det er et stort behov for at det nå tas tak i vedlikehold og fornyelse av Jernbaneverkets anlegg, sier Rygg.

Her blir det buss
Den lengste togfrie perioden blir altså fra 10. juli til 9. august

Busstransporten skal da foregå på strekningen Oslo S - Spikkestad, Holmestrand, Drammen, Gulskogen, Kongsberg og Hønefoss.

- 250 busser vil være på veien i denne perioden. Stoppestedene vil være de aktuelle jernbanestasjonene på strekningen, opplyser NSB.

Mellom 22. juni og 10. juli vil det gå buss kun for enkelte avganger på strekningen Oslo S - Holmestrand, Drammen, Kongsberg og Hønefoss, samt Skøyen – Drammen. 35 busser vil kjøre i stedet for toget i denne perioden.

Mellom 18. juni og 22. juni vil det gå buss på strekningen Oslo S - Spikkestad, Holmestrand, Drammen, Gulskogen, Kongsberg og Hønefoss. Her vil det på det meste være 300 busser som vil kjøre i stedet for toget.