- Du kan ikke delvis sykemelde deg som student. Selv i disse dager hvor staten er så opptatt av akkurat dette med delvis sykemelding som tiltak, sier leder i Studentparlamentet (SP) Synnøve M. Skaar til Nettavisen.

Hun raser mot forskriftene i Kunnskapsdepartementet (KD). Disse sier at du som student må være 100 prosent studieufør for å ha rett på sykestipend fra Lånekassen. På SP-møtet ved Universitetet i Bergen på mandag ble det vedtatt en resolusjon hvor de krever at KD endrer disse forskriftene.

- Studenter er i en fase av livet hvor holdninger dannes. Derfor kan en endring av disse forskriftene bidra positivt, sier Skaar.

Hun forklarer utsagnet med at regjeringen nå har stort fokus på delvis sykemelding. Altså at du ikke skal fjernes helt fra arbeid når du er syk, men gjøre det du kan.

Dårlig regelverk
SP får støtte fra nestleder i KrF Dagrun Eriksen.

- Det er noen regler her som ikke hører hjemme i 2010, sier hun til Nettavisen.

Eriksen mener en slags delvis sykemelding for studenter er vel så viktig som i arbeidslivet, om ikke viktigere.

- Delvis sykemelding er veldig mye brukt når det kommer til psykisk helse, og det er en større andel studenter enn resten av befolkningen som har store utfordringer knyttet til nettopp dette.

Hun forteller at hun vet om flere elever som ikke er klar over regelverket, og derfor opplever å bli straffet av systemet.

- Kommer du først skeivt ut er det tungt å komme seg tilbake igjen, poengterer hun.

Marianne B. Hauge fra Studentrådgivningen forteller til Studvest at mange studenter ikke er opplyst om systemet.

- Jeg har møtt studenter som har presset seg til å ta i alle fall en eksamen, men når de finner ut hvordan reglene er angrer de på at de ikke sykemeldte seg 100 prosent, sier Hauge.

- Man vil jo gjerne være flink. Mange strekker seg så lang de klarer, uten å få lønn for det, tilføyer hun.

Dobbel dekning
- I tillegg er jo NAV-opplegget helt forkastelig, understreker Skaar.

Det har seg slik at om studenten har deltidsjobb med rett til sykepenger fra NAV får vedkommende ikke sykestipend. Uavhengig om du er 100 prosent studieufør eller ei. Regelen kommer fra prinsippet om at ingen skal få støtte fra to statlige instanser for én og samme grunn. Dobbel dekning kalles det.

- Studenter har ikke jobber som dekker det nødvendige behovet i hverdagen. De har jobber for å finansiere det «lille ekstra». Dette handler ikke om dobbel dekning, men å få ting til å gå rundt. Per dags dato går det ikke rundt om man er så uheldig å bli syk, sier Skaar.

- Utgiftene går ikke ned når man blir syk. Og da skal man plutselig kun klare seg på studielånet, tilføyer hun.

Eriksen påpeker at inntekt fra deltidsjobb og støtte fra Lånekassen ofte utgjør en totaløkonomi. Hun synes det er urettferdig at studenter plutselig skal få mindre når de blir syke.

Sikringsnett
Informasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet Anne Sofie Holter sier til Nettavisen at sykestipendet fungerer som et sikringsnett for studenter som er helt studieuføre i perioder.

- Endring av disse forskriftene er et økonomisk spørsmål. Vi må vurdere det opp mot andre formål, sier hun.

- Dette er ikke første gang det har kommet reaksjoner på akkurat dette, tilføyer hun.

Skaar mener at KD må ta initiativ til å løse saken.

- Det truer lik mulighet for utdanning. Personer med økonomisk sterke foreldre har en sikrere situasjon enn de som ikke har det., avslutter hun.