Gå til sidens hovedinnhold

- Det skjer over 100 voldtekter per uke

... men de blir ikke omtalt, sier politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee.

Uttalelsen kommer i forbindelse med et seminar om overfallsvoldtekter onsdag, arrangert av Amnesty International, Antirasistisk Senter og Oslo politidistrikt.

- Initiativet til seminaret kom etter en heftig debatt da det ble begått fem overfallsvoldtekter på en helg i Oslo. Gjerningsmennene hadde alle ikke-etnisk norsk opprinnelse. Amnesty kom på dagens seminar med et innspill om at overfallsvoldtekter bare er en liten andel av voldtektene, så vi foreslår at vi diskuterer voldtekter på generelt grunnlag. Det skjer langt over hundre voldtekter per uke, men disse blir ikke omtalt. Dette er de som skjer på fest og i nære relasjoner, sier politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee til Nettavisen.

Hun opplyser også om at det anslagsvis skjer mellom åtte og seksten tusen voldtekter og voldtektsforsøk i Norge hvert eneste år, i følge det regjeringsoppnevnte voldtektsutvalget, med andre ord 650 til 1300 hver måned.

- Er etniske nordmenn overfallsvoldtektsmenn?

- Det vet vi ikke. Det er generelt en mangel på forskning og kunnskap om voldtekter i Norge. Vi vet kun noe om de forholdene som er anmeldt, forklarer Kaatee.

- Bør ikke skille ut overfallsvoldtekter
Hun sier videre at der politiet har identifisert 189 voldtektssaker (voldtekt og voldtektsforsøk), var det 12,9 prosent overfallsvoldtekter. I seks av sakene er alle ikke-etniske:

- Disse tilfellene skiller seg fra andre former for voldtekt, der etniske nordmenn er i flertall blant gjerningsmennene. Overfallsvoldtekter begås av en spesiell gruppe personer. Det er kun seks av gjerningsmennene som er identifisert av politier, og blant dem er det mindreårige og to med psykiske problemer. Disse har en komplekst sammensatt problematferd. I de øvrige sakene der gjerningsperson ikke er identifisert, men der det er gitt signalement, er de imidlertid flere (5) som er beskrevet med norsk/nordisk utseende.

Kaatee påpeker også at gjerningspersonene som begår overfallsvoldtekter skiller seg sterkt fra voldtektspersoner i voldtekter som begås på fest eller i nære relasjoner, som det skjer flest av.

Fokus på karakteristika og forebygging
I seminarprogrammet står det blant annet at «overfallsvoldtekt er et alvorlig overgrep som i tillegg til å ha omfattende konsekvenser for offeret også er med på å skape frykt blant kvinner generelt». Det fremheves også at debatten om overfallsvoldtektene i Oslo har en tendens til å gå seg bort i fokus på voldtektsmannens etnisitet og om kvinner bør holde seg innendørs eller ikke. Selv om både kvinners sikkerhet og voldtektsmannens bakgrunn kan være relevante faktorer, etterlyses en grundigere debatt om hva som karakteriserer en overfallsvoldtektsmann og ikke minst hvordan vi kan forebygge overfallsvoldtekter, og dette har vært utgangspunktet for onsdagens debatt.

- Har plikt og rett til å formidle brutale fakta
- Politiet mener at de tiltak som settes inn bør være både på individnivå og på generelt nivå, for eksempel holdningsskapende arbeid. Både kvinner og menn kan forebygge voldtekt. Og politiet har både plikt og rett til å formidle brutale fakta som kan få betydning som premisser for den videre samfunnsutvikling. Vi kan ikke la være å snakke om vanskelige ting selv om enkelte grupper opplever temaer som vonde, sier lederen for volds- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politikammer, Hanne Kristin Rohde, til Nettavisen.

- Politiets rapport er uheldig
Nylig la politiet fram rapporten «Voldtekt i den globale byen». Kaatee stiller seg kritisk til det hun kaller en «uheldig vektlegging av kvinners alkoholforbruk og kvinners seksuelle oppførsel»:

- Vi frykter en slik fremstilling i denne rapporten bidrar til å forsterke allerede eksisterende fordommer i rettsvesenet, sier hun, og fortsetter:

- Amnesty International har selv laget en rapport om voldtekter i Norden, der en av våre konklusjoner er at stereotypiske holdninger og fordommer om kvinners seksualitet fører til mange henlagte voldtektsanmeldelser og frifinnelser i retten. Det er på bakgrunn av dette at vi synes fremstillingen i politiets rapport er uheldig, forklarer Kaatee til Nettavisen.

- Er en nøkkelaktør
Samtidig vil hun understreke viktigheten av politiets arbeid i voldtektssaker:

- Politiet er likevel en nøkkelaktør i forebyggende arbeid og i etterforskning. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid og god dialog med politiet, hvor vi får muligheten til å forklare våre synspunkter, sier Kaatee.

Kommentarer til denne saken