Helsemyndighetene vil innen noen uker avgjøre om det tidsavgrensede prisavslaget på alkoholholdige drikkevarer skal forbys eller ei, sier en talsmann ved helsedepartementet i Storbritannia.

Det foreslåtte «happy hour»-forbudet er et av flere tiltak myndighetene nå vurderer å sette i verk for å få ned alkoholkonsumet hos unge briter, skriver NTB.

Antall alkoholrelaterte dødsfall har økt jevnt og trutt i Storbritannia de siste årene.

Den britiske regjeringen har også planer om en omfattende informasjonskampanje for å redusere alkoholmisbruket.

I 2006 døde 8.758 personer i Storbritannia som følge av sitt forbruk av alkohol.