Stadig flere nordmenn velger å legge ferien til utlandet for å sikre seg sol og varme.

Men lave alkoholpriser i utlandet fører også med seg angrende syndere etter endt ferie, ifølge Europeiske Reiseforsikrings Reiseundersøkelse for 2012, som er gjennomført av TNS Gallup.

Hva angrer du på? Kommentér under saken eller send oss en e-post her!

Undersøkelsen, som ble gjennomført i april måned, viser at et stort antall nordmenn mellom 16 og 67 år angrer på noe de har gjort på utenlandsferien. Dette skyldes som oftest alkohol.

Av de 1021 som ble intervjuet, svarte nesten alle at det er vanlig at personer i deres livssituasjon nyter alkohol daglig på ferieturen.

Drikker hver dag
80 prosent svarer at de drikker to til tre øl eller en halv flaske vin hver dag på utenlandsferien.

Hver femte av dem som drikker alkohol på utlandsferie, oppgir at de angrer eller er i tvil om noe de har gjort etter å ha drukket alkohol på utenlandsferien.

- Når vi er i utlandet drikker vi som regel mer, og alkoholen reduserer som kjent hemningene våre. Spesielt unge mennesker som velger å reise på ferietur sammen med jevnaldrende, vil ofte utsettes for et gruppepress som øker faren for at man blir med på ting som man i Norge ville ha avstått fra, sier sykepleier Mari Holmslien i Europeiske Reiseforsikrings alarmgruppe i en uttalelse til Nettavisen.

14 prosent angrer
14 prosent i undersøkelsen svarer «ja» på direkte spørsmål om de angrer på noe etter å ha inntatt alkohol. Det er som oftest mennene som angrer mest (18 prosent), mens tolv prosent av kvinnene oppgir at de angrer på noe etter alkoholinntak.

Det er imidlertid single og nyetablerte med små barn som angrer mest (menn 31 prosent/kvinner 28 prosent), mens så mange som hver fjerde under 45 år sier de har gjort noe som de har angret på når de har drukket alkohol i utlandet.

Ubeskyttet sex
På spørsmål om hva de angrer på, svarer nesten hver tredje at de angrer på ubeskyttet sex. Her er det kvinnene som angrer mest. Hele 38 prosent av kvinnene som angrer på noe, angrer på ubeskyttet sex, mens hos menn er andelen 23 prosent.

Undersøkelsen viser også at utroskap er en sentral kilde til anger. Hver åttende av de som har drukket og angret på noe, opplyser at de angrer fordi de har vært utro. Andelen har økt fra syv prosent i 2010, ti prosent i fjor til hele 13 prosent i år.

- Undersøkelsen viser at de som i alkoholpåvirket tilstand angrer på utroskap har doblet seg i løpet av de siste to år. I tillegg er det seks prosent som innrømmer at de angrer fordi de har tatt med seg nytt bekjentskap på hotellrommet, og dette gjelder alle aldre og begge kjønn, sier direktør Harald S. Hollerud i Europeiske Reiseforsikring i en uttalelse til Nettavisen.

- Lurt i baren
Men det nordmenn angrer aller mest på etter utenlandsferie, er pengebruken i alkoholpåvirket tilstand. Halvparten av de angrende oppgir at de angrer fordi de har brukt for mye penger under ferien.

Her er det helt klart mennene som angrer mest med en andel på 60 prosent mot 38 prosent hos kvinnene.

Det er også flest menn som angrer fordi de har følt seg lurt til å betale for mye i enten baren eller i taxi (menn 36 prosent/kvinner 10 prosent).

Fyllekjøring
Videre viser undersøkelsen at hver femte mann av dem som angrer, gjør det fordi de har kjørt i fylla. Av kvinnene er det to prosent som oppgir fyllekjøring som grunn til anger.

- Dette er svært bekymringsfullt, og vi vet at det ofte får store konsekvenser. Mange føler seg friere i utlandet, og tilpasser seg raskt landets praksis. Dette betyr at mange kjører moped og motorsykkel uten hjelm og annet beskyttelsesutstyr, gjerne etter et par glass øl. De fleste ville ikke gjort dette hjemme i Norge, men føler at i utlandet er det ok, sier Hollerud.