Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett betegnes som tidenes kjedeligste av FrP.

Partiets finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein sier til Nettavisen at budsjettet er kjemisk renset for viktige nyheter.

Budsjettet er riktignok fritt for viktige skatte- og avgiftsendringer, men på det privatøkonomiske området finner vi flere nyheter:

Får arve 940.000 skattefritt
Barnebarn peker seg ut som vinnere i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår rett til to fribeløp i arveavgiften for alle barnebarn. I grunnlaget for beregning av arveavgift er det et fribeløp på 470 000 kroner per giver/arvelater per mottaker/arving. Utdelinger fra uskiftebo til barnebarn gir i utgangspunktet bare rett til ett fribeløp per mottaker. Ved utdeling til felles barn blir det automatisk to fribeløp – ett fra hver av foreldrene. Regjeringen foreslår en endring som innebærer at denne regelen får anvendelse på utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger, det vil si utdelinger til for eksempel barnebarn.

De nye reglene betyr at utdelingen av arv fra gjenlevende besteforelder kan regnes for å komme fra avdøde, slik at barnebarnet kan motta fribeløp også etter bestefar (bestemor).

- Vi er svært fornøyd med at reglene endres. Vi har flere ganger omtalt någjeldende regler for "uskiftefella", og i høringen om arveavgift i 2000 gikk vi inn for at reglene ble endret, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til NA24.

Ifølge Nilsen har det vært mulig å tilpasse seg dagens regler, men det har ikke vært allment kjente regler.

Skatteekspert Arnfinn Sørensen i KPMG Law utdyper:

- Regelendringen betyr at barnebarn får to fribeløp ved beregningen av arveavgift ved utdeling fra et uskiftebo, altså når gjenlevende deler ut midler, sier Sørensen.

- Så barnebarna slipper å vente til også den andre besteforelderen dør før man kan få to fribeløp?

- Ja, det er riktig forstått, sier Sørensen.

Flere hybridbiler fritas for engangsavgift
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med avgiftsnedsettelser for hybridbiler til også å omfatte hybridbiler basert på ny teknologi.

Elbiler er i dag fritatt for engangsavgift, mens det er gitt lettelser i engangsavgiften for biler som benytter både elektrisitet og konvensjonelt drivstoff (hybridbiler). Avgrensningen av hvilke kjøretøy som faller inn under lettelsene for hybridbiler, ble laget med utgangspunkt i de hybridbilene som var på markedet da reglene ble innført.

I løpet av høsten vil det komme ladbare hybridbiler på markedet som faller utenfor dagens avgrensning, og som etter gjeldende regelverk vil regnes som vanlige biler med forbrenningsmotor.

Det er liten grunn til å opprettholde et slikt skille, og Regjeringen foreslår derfor å utvide ordningen slik at også de nye hybridbilvariantene vil omfattes av hybridbildefinisjonen. Dette gjelder eksempelvis Opel Ampera, men det er grunn til å tro at det også vil komme andre hybridbiltyper som ville falt utenfor dagens avgrensning.

Mindre skattesnoking
Regjeringen strammer inn på mulighetene til skattesøk.

Skattelistene vil være tilgjengelige for folk flest på skatteetatens hjemmesider, og bare der. Dermed settes det en stopper for at nettaviser kan ha finurlige søkemotorer koblet mot for eksempler vennekretsen på Facebook.

– Nå blir det ikke lenger mulig å bruke GPS-apper på mobiltelefonen til å guide deg fram til de rikeste i ditt nabolag, sier statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

70 millioner mer til ENØK
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til energieffektivisering i husholdningene med 70 millioner.

I tillegg blir støtten til husholdningene innlemmet i energifondet. Dermed får ENOVA, som fordeler midlene, en større frihet til å disponere et samlet budsjett over hele året. Dette gjør det enklere for ENOVA å tilpasse seg til perioder med stor pågang av søknader.

Får velge bort revisor via nettet
Revidert nasjonalbudsjett inneholder også enliten godbit for småbedrifter. De kan nå velge bort revisor på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Fra 16. mai 2011 kan små aksjeselskaper registrere i Foretaksregisteret at de har valgt bort revisjon av årsregnskapet. Rundt 100 000 norske småbedrifter får mulighet til å velge bort en fast årlig utgift på anslagsvis 10-15 000 kr. Unntaket fra revisjonsplikten er dermed et viktig forenklingstiltak.

Lovendringen som gjør det mulig å velge bort revisjon av årsregnskapet for små aksje-selskaper trådte i kraft 1. mai i år, og 16. mai åpner Foretaksregisteret i Brønnøysund for å registrere fravalget allerede for inneværende regnskapsår. Brønnøysundregistrene fikk tildelt 6,5 mill kr i revidert nasjonalbudsjett for å løse den nye oppgaven.

Flere barn får støtte til ferietilbud i 2011
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å øke støtten med 5 millioner kroner til ferietilbud for barn, unge og familier med dårlig økonomi. Formålet er å senke sosiale og økonomiske barrierer for deltakelse og bidra til inkludering.

- Økt støtte til ferietiltak i storbyene gjør at flere fattige barn, unge og deres familier kan få et ferietilbud sommeren 2011. En slik styrking er viktig for regjeringens målsetting om å styrke innsatsen mot fattigdom blant barn og unge i særlige utsatte områder, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Færre arbeidsledige og høyere lønn
En av budsjettets mest interessante punkter er at regjeringen nå tror at årets lønnsvekst blir på 3,9 prosent, og ikke 3,25 prosent som den spådde i oktober.

Får regjeringen rett betyr det at lønnen til deg som tjener rundt snittlønn på 450.000 kroner skal opp 17.550 kroner og ikke 14.625 som regjeringen trodde i høst.

Regjeringen nedjusterer prognosen for arbeidsledigheten i 2011 fra 3,6 prosent til 3,2 prosent.