Flåtten er kanskje det mest forhatte krypet her til lands. Ett bitt kan resultere i sykdommene borreliose og skogflåttencefalitt.

Men før du får helt panikk rundt det ekle blodsugende beistet, skal du få noen fakta:

321 personer ble smittet av sykdommen lyme boreliose (borrelia) i Norge i 2014. 13 fikk skogflåttencefalitt (hjernebetennelse). Det tilsvarer 6,3 og 0,2 personer per 100.000 innbyggere eller rundt én av 15.000. Disse tallene har ligget rimelig stabilt siden 2009.

Blir du bitt av flått er det slett ingen automatikk i at du blir smittet. Risikoen er svært liten. Og ikke alle som blir smittet føler seg syke eller får symptomer. Hvorfor er vi da så redde for flåtten?

- Et skrekkscenario

- Selv om svært få blir syke, så er det denne usikkerheten. Du vet aldri om du er den uheldige. For dem som blir syke kan det være alvorlig, noen blir jo veldig syke. Dessuten er flåtten ufyselig. Du skal være bra sær om du liker ting som suger blod over lang tid på deg. Det er jo ett skrekkscenario. Det er annerledes med myggen som bare stikker et sekund, sier Arnulf Soleng, forsker ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, til Nettavisen.

- Er flåtten Norges farligste insekt?

- Nå er flåtten en midd, og ikke et innsekt. Vi regner vepsen som Norges farligste dyr. Det dør noen mennesker hvert år på grunn av allergisjokk etter vepsestikk. Risikoen med flått er liten. Det er viktig å ha respekt, men ikke være hysterisk. Mange har sluttet å gå tur i skog og mark. Men du trenger bare å beskytte deg med en langbukse og sjekke etter flått når turen er over. Da er man rimelig trygg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Borreliose og hjernebetennelse

Når det gjelder skogflåttencefalitt (hjernebetennelse) finnes det ingen spesifikk behandling for sykdommen, men det finnes en vaksine. Skogflåttencefalittet er en infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) forårsaket av TBE-virus overført ved flåttbitt. 30 prosent av de som blir syke får de alvorligste symtomene med kraftig hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast, nakkestivhet, psykiske symptomer og eventuelt utvikling av kramper og muskelsvekkelser. Deretter følger en lang periode for mange med hodepine, konsentrasjons­vansker og søvnplager.

De som er smittet av hjernebetennelse har blitt det i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold. Men det er altså svært, svært få som får denne sykdommen.

Borreliose kan være vanskelig å diagnostisere og er fortsatt en omdiskutert sykdom.

Måten borreliose opptrer på kan variere. Vanligvis starter den med et utslett på huden tre til 30 dager etter flåttbittet. Den som er smittet kan også ha influensalignende symptomer som uvelhet, slapphet, hodepine og hovne lymfeknuter og muskelsmerter.

Etter noen uker eller måneder kan man bli trøtt, stiv i ansiktet, verke i øynene, bli lysømfiendtlig, få vondt i muskler og ledd og en verkende følelse flere steder i kroppen. Det skal også forekomme tilfeller av nevrologiske vansker, hukommelsesproblemer og forvirring. Behandles ikke sykdommen, kan disse lidelsene blir permanente.

Smittes i juli til oktober

183 menn og 138 kvinner ble smittet av borreliose i 2014. 65 prosent av dem ble innlagt på sykehus.

For at Folkehelseinstituttet skal registrere borreliose må sykdommen være påvist i et laboratorium.

Sykdommen behandles med antibiotika når sykdommen er påvist. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å behandle bare på grunn av flåttbitt, uten diagnose.

De aller fleste som blir smittet, blir det i månedene juli til oktober. Hordaland skiller seg klart ut som det fylket med flest smittetilfeller. Deretter følger Vest-Agder, Vestfold og Telemark. Så lite som 40-50 prosent av de smittede er klar over at de har blitt bitt av flått.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Like mye som under krigen

Av de ni flått-typene vi har i Norge er det stort sett bare skogflåtten som går på mennesker. Den klatrer opp på strå, lyng og så videre og venter på at noen skal stryke forbi.

Flåtten finnes bare der det er mer enn 175 dager med en snittemperatur på over 5 grader, så bor du langt nord slipper du å tenke på den.

- Vi vet ikke hvor mye flått det er. Generelt er det omtrent den samme utbredelsen som under andre verdenskrig, men vi ser den litt høyere oppe i fjellet og litt lengre nord enn før. Hovedutbredelsen følger kysten i øst og opp mot Brønnøysund. Det er mye flått i enkelte områder hvor det er mye gjengroing og mange hjortedyr, sier Soleng.

Slik kan du også fjerne flåtten: