Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er et betydelig problem

Skjer 100.000 ganger hver eneste dag, og står bak en av fire trafikkdødsfall.

Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført en større undersøkelse av blodprøver tatt fra 677 av de 1077 førerne som døde på norske veier mellom 2001 og 2010. Undersøkelsen viser at hele 42 prosent av prøvene viser straffbare konsentrasjoner av alkohol, narkotika og legemidler.

- Bruk av rusmidler var utvilsomt en medvirkende årsak til ulykkene, sier seniorforsker Asbjørg S. Christophersen i FHI.

Undersøkelsene fra FHI viser at alkohol isolert sett er den største kategorier, med 21 prosent over 1,0 i promille, og hele 25 prosent over 0,2. Det er likevel en betydelig andel førere som er påvirket av andre rusmidler enn alkohol.

Stor andel i pillerus

Mens 18 prosent av førerne utelukkende var alkoholpåvirket, var 17 prosent påvirket av narko eller legemidler. I tillegg hadde 7 prosent en kombinasjon av alkohol av andre stoffer.

- Det kan se ut som om en større andel av promillekjørerne var sterkt påvirket da ulykken inntraff, enn blant dem som kjørte i narkotika- eller legemiddelrus. Vi har i en tidligere studie funnet at alkoholbruk gir høyest risiko for å bli drept i en trafikkulykke, dernest bruk av to eller flere narkotiske stoffer eller trafikkfarlige legemidler. Det store europeiske DRUID-prosjektet (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) kom til samme konklusjon, forteller Christophersen.

Les også:

Undersøkelsen viser at alkohol er det vanligste rusmidlet blant unge førere. Narkotika var mest vanlig for de mellom 25 og 34 år, mens legemidler var mest vanlig for de over 25 år.

På natten er forøvrig rusmidler betydelig overrepresentert i blodet til drepte sjåfører. I hele 78 prosent av dødsulykkene som fant sted om natten var sjåføren ruspåvirket.

FHI påpeker at de ikke har statistikk fra nesten én tredel av ulykkene, fordi politiet ikke har rekvirert blodprøve. FHI ønsker at dette nå skal gjøres på alle omkomne sjåfører.

- Et betydelig problem

UP-sjef Runar Karlsen sier til Nettavisen at kjøring i narko- og pillerus har utviklet seg til å bli et betydelig problem.

- Vi har en følelse av at det er betydelig flere som kjører i medikamentrus enn i alkorus. Statistikken snakker om 30.000 kjøreturer hver dag i alkoholpåvirket tilstand, mens det er rundt 100.000 turer med narkotika og ulovlige mengder medikamenter, sier Karlsen.

- Det er ingen tvil om at dette er et betydelig hverdagsproblem, sier han.

Fra 1. februar ble det innført nye regler for hvor høye konsentrasjoner en lovlig kunne ha av en lang rekke narkotiske stoffer og medikamenter. Måleinstrumentet som politiet skulle bruke måtte derimot skrinlegges fordi det ikke var godt nok.

- Siste status på dette er at man har hatt en ny runde for å skaffe seg et instrument som tilfredsstiller kravene om nøykatighet, og det skal ha kommet en aktør som har et produkt som kan brukes, sier Karlsen.

I dag må politiet gjøre subjektive vurderinger av personer de stopper for å avgjøre om en blodprøve skal tas for rusmidler.

- Det er ingen tvil om at det vil bli enklere å avdekke andre typer rus enn alkohold ved en rutinekontroll når vi får et nytt måleinstrument, påpeker UP-sjefen.

Mer fra Nettavisen:

Kommentarer til denne saken