Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er helt unødvendig av Jens

Professor mener Ap i opposisjon sporer av.

Professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og Ap-sympatisør, Frank Aarebrot, synes det er «forhastet» av Ap-ledelsen å snakke om «løftebrudd».

Solberg-regjeringen har sittet ved makten siden 16. oktober - altså i 49 dager.

- Helt unødvendig
- Både tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har lagt seg på linjen med å anklage den nye regjeringen for løftebrudd. Det er helt unødvendig, mener Aarebrot - og legger til at:

- Det hadde vært mer fornuftig å gjøre det etter et par år, etter at Solberg-regjeringen har lagt frem et eget statsbudsjett, sier Aarebrot til Nettavisen NA24.

- Vanlig å snuble i starten
Han sier at det slett ikke er uvanlig at politikere som er nye i opposisjon, snubler i starten:

- Det kan ta tid å finne seg til rette i opposisjon, og det er ofte slik at opposisjon ikke imponerer i starten. De må rett og slett lære seg opp til å bli et opposisjonsparti.

Professoren mener det vil forvirre velgerne hvis Ap-ledelsen nå skal gå de borgerlige etter i sømmene for enhver pris.

- Jens bør heller hovere
- Det er ikke Aps oppgave å veilede borgerlige velgere. Eventuelle løftebrudd fra de blå, som gavner de rødgrønne, kan Ap-ledelsen heller hovere over - enn kritisere, mener valgforskeren.

- Vanlige velgere vil være opptatt av at partiene de gir sin støtte til, jobber for å nå målene i partiprogrammene sine.

- Seks uker er altfor kort tid i løpet av fire-års-perioden til å dømme regjeringens innsats, det sier seg selv, sier Aarebrot.

- Gjør Ap synlig, men ...
Nettavisen NA24 skrev tirsdag om «12 løftebrudd - i løpet av seks uker». Listen imponerer ikke professoren.

- Løftebrudd og løftebrudd, jeg er ikke sikker på at det er viktig for Ap som opposisjonsparti. Det gjør Ap synlig i opposisjon, men ikke noen effekt på de borgerlige velgerne. Det vil være lett for regjeringen å tilbakevise dette med «vi har bare sittet i seks uker», reflekterer Aarebrot.

- Det trenger ikke være skadelig for Ap å legge seg på denne linjen, men jeg ville brukt ammunisjonen min på de saker hvor de går mot regjeringen. Det er et språk velgerne forstår, sier Aarebrot.

Eksempler på dette, mener Aarebrot er reservasjonsretten, fjerne arveavgiften og redusere formuesskatten.

Nettavisen NA24 har vært i kontakt med Sindre F. Beyer for å få en kommentar fra Jens Stoltenberg (Ap) til saken.

Her er de 12 eksemplene på «løftebrudd» Nettavisen NA24 har fått fra Ap-ledelsen:

Egenkapitalkrav:
Løfte: Høyre vil senke egenkapitalkravet til 10 prosent. Frp vil fjerne kravet helt. (Aftenposten 28/8-13).

Sitat: - Kravet rammer bare nyetablererne. Det blir et for spesielt segment til å ha en prisdempende effekt, sier Michael Tetzschner (H). (NTB 29/8-13).

Regjeringsplattformen: «Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det tar hensyn til boligkjøpers betalingsevne.»

Forskningsfond:
Løfte: Høyre, Frp, KrF og Venstre med felles krav om et forskningsfond på 100 mrd, der en avkastning til svarende 4 prosent skal gå til forskningsformål over statsbudsjettet, NTB 13/11-12.

Aftenposten, 9/10-13: «Får likevel ikke forskningsfond»

Regjeringsplattformen: «Forskningsfond nevnes ikke.»

Barnehageopptak:
Løfte: I valgkampen lovte stortingskandidatene Milde og Schou flere barnehageopptak – på Høyres egen hjemmeside.

Etter at endringene til statsbudsjettet ble lagt frem, ble det klart at Høyre reverserer ordningen med to barnehageopptak i året.

Uavhengig gransking av OUS:
Løfte: Bent Høie krever en uavhengig granskning av Oslo Universitetssykehus (VG, 27/10-12).

Nå har Bent Høie gjort det klart at han ikke ønsker en slik gransking likevel (NRK, 25/11-13).

Fornebu-banen:
Løfte: Før valget gikk de fire borgerlige partiene sammen om et løfte om å raskt starte en utbygging av Fornebu-banen (NRK, 29/5-13).

Nå går de tilbake på løftene (NRK, 26/11-13).

Karakterer i barneskolen:
Løfte: «Innføre karakter fra femte trinn» i matematikk, engelsk og norsk, fra og med femte klassetrinn» (Frps handlingssprogram).

Regjeringsplattformen: «Karakterer er ikke nevnt.»

Kutt i uførealderspensjoner:
Løfte: Frp vil fortsette kampen for å stoppe det statlige pensjonsranet. Vi krever at pensjonistene skal ha samme kjøpekraftsutvikling som alle andre.

Sitat: - La meg understreke at Frp mener det er riktig at uførepensjonister skal få samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive, ifølgeTom Harald Nesvik, Tidens Krav, 20/6-11

Regjeringsplattformen: «Levealderjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister.»

Fjerne dokumentavgiften:
Løfte: Frp vil redusere dokumentavgiften (handlingsprogrammet 2013-17) . Også krav fra Siv Jensen til Høyre i Klassekampen 22/5-13.

Regjeringsplattformen: «Dokumentavgiften nevnes ikke.»

Tiggeforbud:
Løfte: Gjeninnføre forbudet mot tigging (resolusjon nr. 4 Høyres landsmøte).

Sitat: - Det eneste tiltaket som fungerer er et tiggerforbud, noe politiet selv også har uttalt. Derfor har FrP nylig fremmet forslag om dette i Stortinget. Siv Jensen, Frps hjemmeside 21/5-13.

Regjeringsplattformen: «Kommunene kan innføre et forbud mot tigging i lokale politivedtekter for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet.»

Nynorsk:
Løfte: Vedtak på Høyres landsmøte: «avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og på videregående.». ABC Nyheter, 5/5-13.

«Fremskrittspartiet ønsker å gjøre den skriftlige og muntlige sidemålsundervisningen valgfri,» ifølge Frps handlingsprogram 2013-17.

Regjeringsplattformen: «Gjøre sidemålsundervisningen mer engasjerende for elevene og forbedre karaktersettingen.»

Reservasjonsrett:
Høyre før valget: Ingen reservasjonsrett for fastleger . Nå skal som kjent reservasjonsretten innføres.

Bompenger:
- Det er en dyr og dårlig måte å finansiere infrastruktur på, skriver Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud på Frps hjemmesider.

Nå stemmer Frp for bompenger - ABC Nyheter, 29/11-13 .

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken