Gå til sidens hovedinnhold

Dette er ikke lov

Fram til og med 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark.

Det generelle bålforbudet har trådt i kraft. I perioden 15. april til 15. september er det hvert år forbudt å tenne opp bål i skog og mark i hele landet. Det er heller ikke tillatt med bråtebrenning eller gressbrann i denne perioden.

Lokale forskrifter
Noen kommuner har dessuten lokale forskrifter som gir forbud mot all utendørs brenning og brenning av avfall i småovner. Dette gjelder brenning av ordinært avfall, men også brenning av hageavfall, kvist og annet trevirke.

Det må ikke være tørke for at det skal begynne å brenne i naturen: De fleste skog- og utmarksbrannene oppstår om våren og på forsommeren.

Jonsokbål
Med mindre spesielle omstendigheter, gjøres det unntak fra reglen om bålforbud på Jonsok, 23. juni. Ønsker du å tenne bål denne kvelden, må det sendes skriftlig søknad til Brann- og redningsetaten i kommunen du bor i. Søknaden må fortelle hvor det skal tennes bål, tidspunktet og navnet til den ansvarlige. Søknadsfristen er 16. juni.

Husk brann- og redningskorpsets nødnummer 110.

Reklame

Nå får du Casio-bestselgeren på tilbud

Kommentarer til denne saken