Mette-Marit har over tid gjennomgått omfattende utredninger knyttet til sin helse, og det er påvist en uvanlig variant av fibrose i lungene, ifølge kronprinsessens lege, professor Kristian Bjøro ved Rikshospitalet, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Bjøro opplyser i pressemeldingen at den typen fibrose Kronprinsessen har fått er i liten grad kjent, men at det er bred enighet om at den ikke har sammenheng med miljø- eller livsstilsfaktorer som er tilfelle ved andre, mer vanlige typer av lungefibrose.

Lungefibrose er i følge Norsk Helseinformatikk (NHI) en en tilstand med arrdannelse i lungevevet. Det reduserer gassutvekslingen mellom lunge og blod, noe som skaper økende pusteproblemer.

Flere årsaker

Olav Kåre Refvem er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Han opplyser at det finnes flere årsaker til at man får lungefibrose, og at forskjellige personer reagerer ulikt.

- Det er en veldig forskjell på disse tilstandene, og det er mange årsaker og forskjellige forløp. Det varierer fra hvilken type man får, når man får diagnosen, og ikke minst fordi mennesker reagerer ulikt på forskjellige sykdommer, sier Refvem til Nettavisen.

Tidlige symptomer på lungefibrose kan ifølge Refvem være tørrhoste, som kan bli ganske plagsomt etterhvert. Så vil pusteproblemer bli mer fremtredende.

- Etterhvert vil man jo finne ut hva dette går ut på, men dette kan ta litt tid, fordi noen vil ha mer symptomer enn andre. Det kan også misforstås eller oppfattes som noe helt annet, som for eksempel astma, sier han.

Han legger til at det ikke alltid vil vise noe på røntgenbildene heller, og at det derfor er en stor jobb å stille en diagnose.

- Det vil innebære at man får en arrdannelse som er ganske utbredt i begge lungene, og det angriper begge lungene samtidig, sier Refvem.

Uhelbredelig sykdom

Om lungefibrose går ubehandlet vil man ifølge Refvem etterhvert få så store plager at man vil hemmes i sin daglige virksomhet. Han opplyser også at lungene vil bli mindre, slik at noen med lungefibrose kan føle at de har mindre å puste med.

Noen vil også bli avhengig av surstoffbehandling.

- Lungefibrose er en kronisk sykdom, det vil si at den ikke vil gå tilbake. I dag har man ikke medisiner som kan helbrede tilstanden, men man har medisiner som kan bremse utviklingen av sykdommen, sier han.

Lungefibrose er en alvorlig sykdom, og den kan ifølge Revfem være dødelig.

- Det varierer fra person til person hvordan de reagerer på sykdommen, det er mange forskjellige forløp, opplyser han.

Flere årsaker

Det er flere faktorer til at man kan få lungefibrose, noen av de som listes opp på LHL.no er:

  • Yrkes- og miljømessige skader
  • Strålebehandling
  • Bindevevssykdommer
  • Idiopatisk lungefibrose (lungefibrose uten kjent årsak)

Refvem sier det er vanskelig å si noe om hvor mange som har sykdommen, fordi det er så mange årsaker til den. I den kategorien der man ikke vet hva som er årsaken, får mellom 1-300 sykdommen årlig.

- I tillegg kommer alle disse andre årsakene, så det er nok mange hundre som har denne sykdommen, konstaterer han.