Den dypt tragiske ulykken på E8 i Troms har for alvor satt fart i diskusjonen om trafikksikkerhet. En arbeidsgruppe nedsatt av Statens vegvesen har fremskjøvet sin rapport om hvordan de kan få ned antall ulykker på E8 mellom Tromsø og Nordkjosbotn.

Norges farligste veistrekning
Hele 19 mennesker har mistet livet på den rundt 7 mil lange strekningen siden den ble åpnet i 2001.

Les også:Her skjer det flest bilulykker

Og om vi ser på tall fra Samferdselsdepartementet som Nettavisen har fått tilgang til, så gjør disse grusomme tallene dette til Norges farligste strekning med 3 dødsfall per 100 kilometer vei i året.

Oversikt over alle riksveiene
Men strekningen er langt ifra den eneste i landet der antallet dødsfall er høyt. På oppfordring fra Høyres samferdselspolitiske talsmann Øyvind Halleraker, har Samferdselsdepartementet laget en liste over dødsfall og hardt skadde på norske riksveier i perioden 2000 til 2010.

Se oversikten nederst i artikkelen! Der kan du også se nøyaktig hvor alle ulykkene skjer.

Oversikten er delt opp i strekninger som varierer fra 10 til 157 mil, og er i så måte svært grovmasket og ikke direkte sammenlignbar med dødsveien i Troms. Samtidig viser oversikten at ulykkesrisikoen på de norske stamveiene varierer betydelig.

Smeller mest på de tunge veiene
Øverst på listen kommer Norges to mest kjente stamveier; E6 fra Oslo til Trondheim og E18 fra Oslo til Kristiansand utvidet med E39 videre til Stavanger. Disse to strekningene er nesten like lange, og har nærmest identisk ulykkesstatistikk.

Strekningene har til sammen krevd 387 menneskeliv og ført til ytterligere 1088 hardt skadde personer siden årtusenskiftet.

Det betyr at 22 mennesker har mistet livet per 100 kilometer vei de siste 11 årene - eller to per år.

Kystveien mindre utsatt
Påfallende nok er E39 videre fra Stavanger til Ålesund en betydelig mindre ulykkesutsatt strekning enn E39 fra Kristiansand til Stavanger, med 10 dødsfall per 100 kilometer.

I motsatt ende av skalaen finner vi den 1571 kilometer lange nordlige delen av E6 fra Nordkjosbotn til Kirkenes. Dette strekket gjennom store deler av Troms og Finnmark har de siste 11 årene opplevd tre dødsfall per 100 kilometer. Mye av årsaken ligger trolig her i at dette er en mye mindre trafikkert vei enn mange i Sør-Norge.

Har blitt bedre
Men selv om E6 til Trondheim kommer verst ut av alle, har tendensen vært veldig positiv. 2003 var et ekstremår, da hele 34 personer drept. De siste tre årene er antallet kuttet med 2/3 i forhold til 2003. Med den pågående utbygging av hele strekningen fra Oslo til Mjøsbrua som firefelts motorvei, og videre planer om midtskiller videre nordover, er det håp om at det kan gå enda mer ned.

HTML EMBED
Lengde Drept Hard skadd Døde per
100 km
Hardt skadde
per 100 km
E6 Oslo - Trondheim 900,5 198 555 21,99 61,63
E18 Oslo - Kristiansand
og E39 Kristiansand - Stavanger
880,1 189 533 21,47 60,56
E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 102,1 18 48 17,63 47,01
E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo 341,4 57 208 16,70 60,93
Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
og rv 35 Jessheim - Hokksund
462,5 71 204 15,35 44,11
Rv 3 Kolomoen - Ulsberg 314,4 47 108 14,95 34,35
Rv 7 Hønefoss - Brimnes
og rv 52 Gol - Borlaug
362,5 51 115 14,07 31,72
E39 Ålesund - Trondheim 269,6 29 77 10,76 28,56
E39 Stavanger - Bergen - Ålesund 614,9 61 219 9,92 35,62
E16 Sandvika - Bergen 668,2 65 217 9,73 32,48
E136 Dombås - Ålesund 197,2 19 50 9,63 25,35
Sverige E6 Trondheim - Fauske 936,8 88 238 9,39 25,41
E6 Fauske - Nordkjosbotn 985,2 91 202 9,24 20,50
E134 Drammen - Haugesund 943,5 86 269 9,11 28,51
Rv 70 Oppdal - Kristiansund 164 14 56 8,54 34,15
Rv 15 Otta - Måløy 280,6 23 69 8,20 24,59
Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend
og rv 13/rv 55 Jøsendal- Sogndal
447,1 25 85 5,59 19,01
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes 1571,2 47 138 2,99 8,78
Totalt
10441,8 1179 3391 11,29 32,48

NB: Lengdeanvisningen inkluderer også enkelte sideveier.

Se alle ulykkene
Bergens Tidene har som de første i Norge fått tak i hele ulykkesstatistikken for alle veiene i Norge fra 2000 til 2010. De har gjort en fantastisk jobb med å plotte hver eneste ulykke med personskade eller dødsfall nøyaktig der det har skjedd. Oversikten loggføres ikke på strekninger.

Du kan selv se hvor det tragiske har skjedd der du pleier å kjøre på kartet under.

HTML EMBED