OSLO (Nettavisen): Politiet skal få konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, var budskapet fra justisminister Anders Anundsen (Frp), Venstres Iselin Nybø og statsminister Erna Solberg (H) da de tirsdag presenterte avtalen regjeringsdpartiene og Venstre har kommet fram til om politireform.

En forutsetning for et mer robust og handlekrafti politi er at politiet fritas for mange av dagens oppgaver, mener de tre partiene.

Venstre har blant annet fått gjennomslag for en prøveordning der politiet skal slippe oppgaven med å flytte tungt berusede personer fra politiets glattcelle til helsevesenet.

Les også: Her er den nye politireformen

Som en del av avtalen er det enighet om å jobbe videre med å sikre at andre aktører enn politiet skal overta disse oppgavene:

 • Transport av varetektsfanger til kriminalomsorgen
 • Lensmannsskjønn (de som gjenstår etter at ny lov om naturskade og ny jordskiftelov har trådt i kraft). Det må utredes nærmere hvem disse skjønnsoppgavene skal overføres til.
 • Løse og farlige hunder til Mattilsynet eller kommunene
 • Godkjenning av brukthandler og forvaltning av hittegods til kommunene
 • Det vurderes nærmere om utstedelse av pass og meldingsordningen for EØS-arbeidstakere kan overføres til kommunene. Politifaglige og økonomiske hensyn utredes nærmere.
 • Det vurderes nærmere om sekretariatfunksjonen til forliksrådet kan overføres til kommunene. De administrative og økonomiske hensyn utredes nærmere.
 • Transport av psykisk syke (psykebil) til helsevesenet
 • Skiltmyndighet til Statens vegvesen
 • Det er i dag en utstrakt bruk av glattceller i politidistriktene, også i tilfeller hvor isolasjon ikke er påkrevd. Partene er enige om at det skal gjennomføres forsøk med å overføre ivaretakelse av overstadig berusede personer til helsevesenet. Forsøket bør gjennomføres i minst ett politidistrikt.

Vil kreve lovendringer

Det pekes på at arbeidet med å overføre oppgaver til andre vil medføre behov for lovendringer.

Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Ulf Leirstein mener overføring av en rekke sivile oppgaver fra politiet vil gjøre lensmannskontorene mindre nødvendige.

- Det er likevel ikke slik at en bygd som mister lensmannskontoret, mister politiets tilstedeværelse. Forskjellen er at politifolkene nå vil patruljere bygdene, der kriminaliteten faktisk skjer, fremfor å sitte på kontor, sier Leirstein ifølge frp.no.

Avtalen om den nye politireformen ble presentert på Politihøgskolen tirsdag kveld. Proposisjonen kommer i Stortinget om kort tid.

- Handler ikke om kontorer

Justisminister Anders Anundsen sier politireformen ikke handler om kontorer, men om å være til stede der det teller.

Han sier Politidirektoratet skal avgjøre hvor administrasjonsstedet i de enkelte politidistriktene skal være.

Østfinnmark politidistrikt og Oslo politidistrikt er de eneste som fortsetter med dagens organisering. Ellers slås politidistrikter sammen og grenser endres over hele landet:

 1. Østfinnmark: Dagens Østfinnmark politidistrikt
 2. Nord: Troms fylke og dagens Vestfinnmark politidistrikt
 3. Nordland: Nordland fylke
 4. Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylke
 5. Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylke
 6. Vest: Dagens Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke
 7. Rogaland: Rogaland fylke pluss Sirdal kommune og dagens Sunnhordaland og Haugaland politidistrikt
 8. Agder: Vest-Agder unntatt Sirdal kommune og Aust-Agder fylke
 9. Sør-Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud fylke og Askekr og Bærum politidistrikt
 10. Oslo: Oslo politidistrikt (som i dag)
 11. Øst: Follo, Romerike og Østfold politidistrikter
 12. Innlandet: Oppland og Hedmark fylke