Konflikten mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Oslo Havn tilspisser seg.

Et internt strateginotat som ble lagt frem for havnestyret i Oslo 6. desember i fjor, har fått Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) til å se rødt:

- Det er en skandale at et offentlig oppnevnt styre ser det som sin oppgave å bruke skattebetalernes penger til å drive fagforeningsknusing, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF i en kommentar.

Les også: Her har de verdens dyreste lunsj

Han mener Oslo Havn har utarbeidet en strategi om hvordan de skal kvitte seg med fortrinnsretten registrerte havnearbeidere har til lossing- og lasting - og som gir dem anledning til felles pauser seks ganger i døgnet.

NTFs avtale om fortrinnsrett er 40 år gammel. Oslo Havn mener at NTF misbruker avtalen gjennom lange spisepauser og ved å forlange at skipene må vente til de kan stille med arbeidere før lossing og lasting kan skje, selv om det medfører at skipene må vente til neste dag for å få utført nødvendig arbeid.

- Ikke vårt problem
Styreleder ved Oslo Havn avviser kritikken fra Johnsen:

- Hvis det er provoserende at vi forteller om virkeligheten slik den er, da er ikke det vårt problem. Dette er et internt dokument utarbeidet fra administrasjonen, sier Bernt Stilluf Karlsen til Nettavisen NA24.

Her er de fire punktene i det 159 sider lange notatet, som får Johnsen til å reagere kraftig:

1) Forhandlingsveien

«Det er gjennomført flere forhandlinger uten at dette tidligere har ført frem. Basert på tidligere erfaringer tror vi ikke at partssammensatte utvalg vil kunne finne noen løsning som fører til kontinuerlig drift. Vi ønsker likevel å gjennomføre noen tiltak under dette alternativet.»

  • Anne Sigrid Hamran (HAV) og Tom Rune Nilsen (NHO Logistikk og Transport) ber Terje Samuelsen om møte.
  • Oluf Mohn (Dampen) fortsetter sitt planlagte løp fram mot sommeren 2013 med siktemål å forhandle fram en ny Oslo-avtale. Mohn vil oversende møtedeltakerne e en skisse til løsning som skal presenteres for motparten i november.

2) Samfunnsmessig påvirkning for lettere å få en avklaring

  • Det skrives et brev som på mest mulig objektiv måte forklarer hvorfor fortrinnsretten til bryggearbeiderne gjør det vanskelig å få mer gods på sjø. Brevet sendes for eksempel til LO og samferdselsministeren med flere. Tom Rune Nilsen (LTL) skriver et utkast som går på høring til møtedeltakerne før det sendes ut. Målet er å få flest mulig aktører til å undertegne for å gi det tyngde.
  • Anne Kristin Hjukse (HAV) lager et forslag til kronikk basert på brevet og sender dette ut til møtedeltakerne. Målet er å få kronikken inn i de store riksavisene.
  • Hjukse (HAV) utarbeider forslag til mediestrategi for å utnytte det momentumet som forhåpentligvis vil oppstå dersom vi får mange aktører til å underskrive brevet. Strategien er planlagt satt ut i livet på nyåret, i forkant av NTP-fremleggelsen.

3) Obstruksjonsveien - hvordan vi kan obstruere slik at bryggearbeiderne vil endre seg

  • Oslo Havn ved Anne Sigrid Hamran iverksetter et prosjekt for å se hvor mye av arbeidet på terminalen som det er mulig å automatisere framover.
  • Oslo Havn kan stoppe overtidsarbeidet for bryggearbeiderne for på den måten å presse fram en forhandlingsløsning. Det vil i praksis si en dagtidshavn og store økonomiske belastninger for mange av partene. Tiltaket vil vurderes iverksatt på et senere tidspunkt.
  • Gjennom prising av ulike oppdrag kan Dampen sørge for at det blir mindre arbeid, da i første omgang terminalarbeid, for bryggearbeiderne. Arbeidsstokken er allerede redusert med tre mann, ytterligere fem vil trolig forsvinne framover.

4) Modernisering: Hvordan kan vi bruke driftsomleggingen i 2015 til å gjøre endringer?

  • Kathrin Pedersen (HAV) vurderer om framtidige kontrakter med operatører på Sjursøya kan formuleres slik at fortrinnsretten til bryggearbeiderne ikke vil gjelde når vi skal over hit (jf. avgjørelse i tvistenemnd om at det er bruksretten til kaiene, og ikke eiendomsretten, som er avgjørende for at kaia anses som offentlig)
  • Thor Christian Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeiderne ved hjelp av virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelsene om fortrinnsrett. Hvilke skritt må i så fall ha vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap.

- Sabotasje
Johnsen mener det er arbeidsgiverne i Oslo Havn som har tatt initiativet til den pågående konflikten, «gjennom å sabotere inngåtte avtaler med arbeidstakerne».

- Dette notatet er et ugjendrivelig bevis for dette, sier Lars M. Johnsen.

Det avviser Stilluf Karlsen - og sier deres fokus har vært punkt 2, nemlig «samfunnsmessig påvirkning».