Gå til sidens hovedinnhold

Dette koster 175 millioner

Oppussingen av Jernbanetorget vil ta ett år, og koster skattebetalerne 175 millioner kroner. Si din mening.

Les også:Stenger Jernbanetorget

(iOslo.no) Når det første spadetaket blir satt 1. mai i år betyr det slutten for all kollektivtransport i på Jernbanetorget i Oslo frem til våren 2008.

Ifølge Vegvesenets beregninger betyr det at 120.000 daglige reisende må endre vanene sine. Alt for en kosmetisk endring av Oslo sentrum.

Fakta om prosjektet

Prosjektet er en del av Oslopakke 2. Fremkommeligheten for buss og trikk skal bedres.

Jernbanetorget er landets største kollektivknutepunkt med 120.000 kollektivreisende daglig.

Prosjektområdet omfatter Strandgata, Fred Olsens gate, Nygata og Biskop Gunnerus gate, i tillegg til selve Jernbanetorget.

Området skal gjennomgå en betydelig opprustning med nye trikketraseer og holdeplasser for både buss og trikk.

I anleggsperioden blir alle reisende berørt og alle buss- og trikkelinjer blir lagt om i lengre perioder.

Bussruter blir lagt til Dronningensgate og Skippergata. Det blir bygget midlertidige trikkespor i Kongensgate og Kirkegata.

Jernbanetorget vil under ombyggingen oppleves som et intenst anleggsområde.

Statens vegvesen har sammen med kollektivselskapene laget omfattende planer for trafikkendringene, og det blir blant annet bygget midlertidige trikkespor i Kongens gate og Kirkegata slik at trikkene skal kunne kjøre gjennom sentrum i hele anleggsperioden.

- Skal bli penere
- Målet er å ruste opp plassen så den blir mer effektiv og oversiktlig for kollektivreisende, men også en verdig ende av Karl Johans gate, Norges hovedgate, sier prosjektleder Harald Rapp Nilsen i Statens Vegvesen til iOslo.no.

Anbudet er fortsatt åpent, men fra 8. februar starter vurderingen av tilbudsgiverne. En del av kontrakten skal gis direkte til leverandører av utsmykning og lignende, men i hovedsak er det snakk om en hovedleverandør som skal stå for hele kontrakten.

- Jernbanetorget er den viktigste plassen for kollektivreisende i Norge. Hver dag brukes den av 120.000 reisende. Til sammenligning bruker 90.000 Nationalteateret, mens bare 50.000 reiser over Gardermoen, sier Rapp Nilsen.

Plantegningene du ser i bildekarusellen under er laget av animasjonsfilmselskapet Snøball.

- Verre før det blir bedre
Med så mange reisende over et lite område vil utfordringene med å håndtere antallet fotgjengere bli store. Spesielt siden cirka 100.000 mennesker skal spasere midt i et anleggsområde. Alle bussavgangene, og trikkeavgangene blir også flyttet som følge av byggingen.

- Det blir vanskelig å bevege seg i hele området som følge av arbeidet som skal gjøres. Vi har en formidabel informasjonsoppgave for å få folk til å vite hvor hvilke busser går fra, sier Tore Bogen, trafikksjef i Oslo Sporveier.

- Det vil bli verre før det blir bedre, sier Bogen.

Fra syv til fire felt
I dag er det syv kjørefelter langs Jernbanetorget. Etter oppussingen skal det reduseres til fire. Det skal etableres nye perronger for trikk og buss, og alt gjøres med sikte på å gjøre det bedre for passasjerene.

- Vi har gjort gode erfaringer fra Stortingsgaten og Karl Johans gate. Spesielt med tanke på hvordan man løser kollektivtrafikken i byggeperioden. Jeg tror denne ombyggingen vil føre til store gevinster for Oslo. I tillegg til dette begynner man også utbyggingen av det nye avløpssystemet som skal ta seg av hele Bjørvika-området, sier Rapp Nilsen.

Les flere saker på iOslo.no.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken