Mandag 8. oktober legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2013, det siste statsbudsjettet for den første perioden av Nasjonal Transportplan (NTP).

Nestleder i transportkommitteen, Bård Hoksrud (Frp), mener regjeringen nå har store løfter å innfri.

- Hvis de skal ha troverdighet, må de bygge ut mer av veinettet. De ligger litt over på vedlikehold, men de ligger langt bak på veiinvesteringer, sier Hoksrud.

Ifølge dagens NTP skal det bygges ut rudnt 24 kilometer motorvei i året. I 2010 ble det åpnet 17 kilometer, året etter ble 12 nye kilometer åpnet - og i år ligger det an til å bli 11 kilometer.

- 11 kilometer i år er jo bare helt «fantastisk». Skal en oppnå målene i den vedtatte NTP må det i utgangspunktet bygges omtrent dobbelt så mye vei som de 24 kilometerne man egentlig har forpliktet seg til, sier Hoksrud.

- En skryter jo gjerne av at en har bygget ut mer møtefri vei, men disse midtdelerne man før snakket om, er jo nå stort sett redusert til mer maling midt i veien. Det er gjennom motorveiutbyggingen en virkelig kan måle hva man har fått til, sier han.

NAF frykter for NTP

NAF er svært bekymret for at regjeringen i årets statsbudsjett ikke vil klare å følge opp NTP.

- Vår bekymring er at det ikke blir satt av penger til minst å oppfylle NTP, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, og frykter at fokuset på beredskap kommer til å få pengene som ellers ville gått til vei.

- De årlige bevilgningene til veiinvesteringer er feil finansieringsmåte. Vi mener at infrastrukturinvesteringer må løftes ut av de årlige budsjettene og sikres langsiktig finansiering, sier Skjøstad.

NAF forventer også at en i statsbudsjettet fortsetter vridningen av bilavgiftene bort fra hestekrefter.

- Nå er det viktig at regjeringen fortsetter omleggingen og gjør miljøvennlige biler rimeligere. Vi etterlyser også en helhetlige gjennomgang av alle bilavgiftene, slik at flere får mulighet til å eie en trafikksikker og miljøvennlig bil, sier Skjøstad.

Raskere togutbygging

Hoksrud er også klar på at regjeringen nå må forplikte seg i forhold til utbyggingen av det såkalte Intercity-trianglet.

- Vi bør kunne forvente at en nå gir klare signaler om at en skal bygge ut dette på 12 år, som er det Jernbaneverket sier de kan bygge det på og som er den rasjonelle måten å gjøre det på. Men jeg tviler vel på at de finner åpning for å bruke 130 milliarder på det nå, sier hoksrud.

- Men en har skapt store forventninger, og det er nå store underfinansierte vei- og jernbaneprosjekter. Dette må følges opp, sier Hoksrud.

Store investeringer i byene

Men årets samferdselssatsing kan ikke bare handle om veier og jernbane, og Hoksrud er klar på at de store byene trenger tilførsel av betydelige midler.

- Jeg forutsetter at det kommer noe på den kollektive belønningsordningen. Med de enorme utfordringene en står overfor i de fem største byene, så trenger man ekstra penger for å skape et skikkelig tilbud, sier Hoksrud.

- Det at Oslo holdes utenfor denne ordningen i dag, er også utrolig spesielt. De blir skikkelig dårlig behandlet, sier han.

Oslo står overfor en enorm befolkningsvekst, og det er blant annet behov for en ny T-bane-tunnel som er beregnet å koste nærmere 10 milliarder kroner. Mangel på penger gjør derimot at det er uklart når en kan begynne å bygge gignatprosjektet.

Dette forventer Frp

Hoksrud mener Regjeringen allerede nå bør gi klare signaler om følgende ting.

  • Utbygging av E18 hele veien fra svenskegrensen til Kristiansand.
  • Komme i gang med utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Stavanger.
  • Fortsette E6-utbyggingen ved Stange, der det har stoppet opp på grunn av pengemangel
  • Slå fast at dødsveien E8 i Tromsø skal få skikkelig bredde og midtdeler.
  • Intercity-utbyggingen må i gang mellom Oslo og Ski, og penger til Eidsangerparsellen mellom Larvik og Porsgrunn.
  • Klarere satsing på kollektivtransporten i byene.
  • Øke vrakpanten og lette avgifter på miljøvennlige og sikre biler
  • Få en avklaring på hva de mener med prosjektfinansiering og utbygging av helhetlige prosjekter.

- Men jeg tviler dessverre på at en kommer til å satse på store prosjekter. En kommer til å sukre budsjettet med mange småprosjekter, for det gir masse goodwill i distriktene. 10 millioner her og 20 millioner der. Da blir det jo hallelujastemning for de som får pengene, men det blir ikke det store samferdselsløftet av det, sier Hoksrud.

Ledig kapasitet som kan utnyttes

Han mener det nå er stor ledig kapasitet i anleggsbransjen som man bør utnytte.

- Det er ganske store permiteringer i anleggsbransjen nå, fordi det mangler prosjekter. Så kapasiteten er der, og det er dumt å betale folk 60 prosent i arbeidsledighetstrygt, når man kan betale de 100 prosent for å bygge vei, sier Hoksrud.