Ifølge boliglånsagent Amer Mahdi i Finance Broker representerer en lønnsinntekt på 400.000 kroner en magisk grense når det gjelder å få boliglån.

Han forteller til dn.no at folk som tjener mindre enn det ofte ikke får nok lån til å kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Trenger hjelp fra foreldre
Som Nettavisen har illustrert i flere artikler er mange unge i dag avhengig av betydelig egenkapital eller hjelp fra foreldre. Denne situasjonen ble forsterket etter at Kredittilsynet tidligere i år strammet inn bankenes utlånspraksis. Som et resultat har bankene sluttet å fullfinansiere førstehjemslån. Lånesøkere må ha minst 10 prosent egenkapital.

Les: Tilbyr lån du egentlig ikke kan få
Les: - Slik får du boliglån
Les: Unge skvises ut av boligmarkedet

krever av bankene at maksimal gjeld i forhold til boligens verdi, selv ved førstehjemslån ble redusert fra 100 prosent til 90 prosent. Dette bidro til å gjøre det enda vanskeligere å komme inn på markedet.

De som tjener godt får mye mye mer
Mahdi mener det har oppstått et klasseskille i lånemarkedet. Bankene beregner de samme basis levekostnadene på alle kunder, noe som gjør at de i lavtlønnede yrker ofte ikke får boliglån hvis de ikke er to som søker sammen. I tillegg er det slik at jo mer du tjener, dess flere ganger inntekten får du låne, oppluser Mahdi overfor dn.no.

Folk som tjener 300.000 kroner eller mindre får knapt låne 2,5 ganger inntekten, mens de som tjener 700.000 kroner får låne inntil 4,5 ganger inntekten.

Fornuftig innstramming
Leder Christian Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det viktigste er at man ikke kjøper en bolig som er dyrere enn man klarer å håndtere i hverdagen.

Dreyer mener innstrammingen i bankenes utlånspraksis er fornuftig.