Gå til sidens hovedinnhold

Dette redder mange unges liv i trafikken

Les om en kampanje som faktisk virker.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert Statens vegvesens kampanje 'Sei ifrå' som har hatt som mål å redusere antall ulykker blant unge i trafikken i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Resultatet av evalueringen, i TØI rapport 881/2007, viser en nedgang på 25 prosent i antall drepte og hardt skadde ungdommer i perioden 2000-2005.

Og det er ikke bare sparte menneskeliv, kampanjen kan vise til.

Både liv og penger
I tillegg til å spare mange liv, er den samfunnsøkonomiske nytteverdien på hele 400 millioner kroner, heter det i rapporten fra TØI.

Etter de gode resultatene Sogn og Fjordane kunne vise til allerede i 1999, har flere andre fylker tatt kampanjen i bruk.

Andre metoder
Men Statens vegvesen i Akershus, Hedmark og Agderfylkene har lagd sin egen variant av kampanjen, der de legger mer vekt på informasjon og skolebesøk enn kontrollvirksomhet.

Med denne metoden finner TØI i sin evaluering ingen sikre tegn på nedgang i tallet på drepte og skadde ungdommer i bil.

Har du tro på holdningskampanjer?
- Si din mening nederst i saken

Regionveisjef Ole Christian Torpp i Statens vegvesen region vest mener TØIs rapport viser at det er kombinasjon som virker.

- Den ferske rapporten fra TØI tydeliggjør at det er den formen for kampanje der vi kombinerer informasjon og kontroll, som virker, sier han, og lover at de vil fortsette etter denne filosofien i region vest.

Kontinuerlig arbeid
En av grunnene til at denne kampanjen har vist seg å være så vellykket på vestlandet kan være en heldig kombinasjon av samarbeidet mellom veivesen og politi som har fått til en god lokal tilpassing.

Pressesjef i Statens vegvesen Kjell Bjørn Vinje kan love at slike kampanjer er i konstant utvikling landet rundt.

- Alle rapporter og evalueringer blir nøye sett på og alle våre kampanjer blir grundig gjennomgått av en gruppe som er sammensatt av fagfolk fra både «harde» og «myke» avdelinger, for å se på hva vi kan gjøre bedre, sier Vinje til Nettavisen.

Han garanterer at også denne rapporten vil bli vurdert og analysert, for å få mest mulig sikkerhet ut av de resursene de har til rådighet.

Lokale tilpasninger
Det er ikke alltid slik at en rapport gir fasitsvar på hva man bør gjøre.

- Det viktig å være klar over at forskjellige kampanjer virker forskjellige steder. Det er forskjellige utfordringer på Årnes enn på Grünerløkka, og det er et annerledes kjøremønster i Bergen enn i Lakselv. Derfor er det viktig å skreddersy kampanjene lokalt, for å oppnå best mulig treffsikkerhet, understreker Vinje.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Reklame

Siste sjanse: Salg på Pyton-helt, Pondus og mye annet

Kommentarer til denne saken