Gå til sidens hovedinnhold

Dilling vant rettsaken mot NFF

- Viktig for alle som står i et arbeidsforhold.

Fotballforbundets administrative leder Guttorm Dilling vant frem i sin arbeidsrettssak overfor Norges Fotballforbund. Forbundet pålegges dermed å betale Dilling 75.000 i oppreisning og alle saksomkostninger.

- Dette er ikke bare en viktig sak for meg, men for alle som står i et arbeidsforhold, sier Guttorm Dilling.

Nå ønsker han å legge denne saken bak seg og ser frem til en god dialog med generalsekretær Kjetil Siem i framtiden.

- Jeg vil anbefale alle fast ansatte innenfor idretten å lese dommen, fordi den gir verdifull informasjon til alle mine kolleger, sier Dilling videre.

Får ikke igjen jobben
Advokat Bjørn Fredborg Nilsen mener dommen er helt i tråd med folks rettsoppfatning.

- Dommen viser med all tydelighet at ansatte skal ha et effektivt og sterkt stillingsvern overfor arbeidsgivere som ikke respekterer norsk lov og ansattes rettigheter, sier Nilsen.

Dilling får imidlertid ikke gjeninntre i rollen som administrativ leder for A-landslaget med det første. Selv om han nå har vunnet fram, kan han ikke returnere til jobben før NFF har vedtatt dommen og den blir rettskraftig.

I dommen heter det at NFFs forsøk på å omplassere Dilling, ved å tilby ham en annen stilling innenfor organisasjonen, ikke er gyldig i henhold til arbeidsgivers styringsrett.

I domsavsigelsen heter det:

- Et søksmål med påstand om at en oppsigelse er ugyldig, må normalt forstås som et krav fra arbeidstaker om å få tilbake den stillingen han ble oppsagt fra. Dom for at oppsigelsen er ugyldig betyr da at arbeidsforholdet fortsatt består - oppsigelsen faller bort. Det er derfor ikke nødvendig med særskilt påstand om gjenninntreden,s elv om stillingen er besatt av en annen når sak reises.

- Endrer ikke vårt syn
Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Kjetil Siem, sier til Nettavisen at dommen ikke endrer deres syn på saken.

- Vi må anerkjenne rettens kjennelse, men den endrer ikke vårt syn på at Guttorm har vist hundre prosent mistillit til landslagssjefen, sier han.

Siem understreker at Dilling ikke er dømt tilbake til stillingen.

- Det er vi glad for, sier han, men understreker at han ikke har noe problem med å skulle jobbe sammen med Dilling igjen.

- Dette handler ikke om vi kan gjobbe sammen eller ikke. Det er klart vi kan det. Vi har også tilbudt han jobb i NFF. Men han har vist mistillit til landslagsledelsen, så det kommer ganske klart fram at et videre løp med han i det støtteaoppartet er uheldig, sier Siem til Nettavisen.

Han vil ikke kommentere om NFF vil anke dommen, men sier de den neste måneden vil ha samtaler med både advokater og Guttorm Dilling.

- Nå fikk vi beskjed om dette for fem minutter siden, så nå skal sette oss ned og snakke med advokatene og også høre hvordan Guttorm ser på dette, sier han, og legger til.

- Men det er altså han som ikke vil være med på de nye tankene fra landslagsledelsen, og det er utgangspuntket for hele saken. Men selvfølgelig skal vi respektere at retten mener at når det står en sånn paragraf i ansettelseskontrakten hans, så lar ikke den seg endre.

Vurderer anke
Fotballforbundet bemerker at Oslo tingrett ikke har gitt Dilling jobben tilbake, og sier de nå vurderer en anke.

– Grensene for arbeidsgivers styringsrett kan være vanskelige å trekke, og her har Oslo tingrett satt snevre rammer. Men retten har samtidig ikke villet gi Dilling umiddelbar rett til å komme tilbake gjennom midlertidig forføyning. I så måte ligger saken an til en bredere vurdering i Borgarting lagmannsrett om et år. Nå vil NFF benytte ankefristen på en måned til å vurdere dette nøyere, sier fotballforbundets advokat, Nicolay Skarning til NTB.

Følte seg overvåket
Grunnen til at Guttorm Dilling saksøkte Norges Fotballforbund, var at han ble fjernet fra stillingen han hadde hatt med landslaget siden 2003.

Dette skjedde i fjor høst.

Dilling krever retten til å beholde jobben som administrerende leder på laget.

Det var nåværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo som ville fjerne Dilling fra rollen. Dilling har hatt diverse roller i forbundet helt siden 1984.

Overfor VG har Dilling tidligere fortalt at han blant annet følte seg overvåket av Høgmos mann, Jan-Aage Fjørtoft, mens landslaget hadde samling.

Til avisen forteller 57-åringen at Fjørtoft framsto som en leder for støtteapparatet, selv om de hadde fått beskjed fra forbundet at det var Høgmo som var sjefen deres. Videre sier han at Fjørtofts nye regler gikk ut på at støtteapparatet måtte bo sammen med landslaget på hotell, også under samlinger i Oslo. Dette hadde tidligere ikke vært praksis, hevder Dilling.

Fjørtoft innførte også alkoholforbud for alle i støtteapparatet.

57-åringen kalte dette for 24-timers overvåkning. Dilling skal ha gitt klar beskjed til ledelsen om at han ikke hadde til intensjon å følge disse påleggene.

Ny struktur
Dilling sier han fikk sparken fra jobben mens han var på ferie og at forbundet ga ham tilbud om andre stillinger i landslagssystemet.

Det var på grunn av disse faktorene at Dilling altså gikk til rettsak mot NFF i januar og krevde retten til å få sin tidligere stilling tilbake.

Under selve rettsaken kom det fram at Dilling hadde opplevd hele denne prosessen fra én side, mens Kjetil Siem og de andre i NFF hadde opplevd det fra en litt annen side.

Da Høgmo overtok som landslagssjef skal han ha fått lovnader om å få velge ut sitt eget støtteapparat og flere fra det gamle teamet måtte gå.

Fysioterapeut Roar Robinson, lege Thor Einar Andersen og assistent Ola By Rise var blant dem som måtte finne seg en ny jobb etter Høgmos inntog.

Inn kom folk som Fjørtoft.

Det ble lagt opp til en ny struktur for hvordan støtteapparatet skulle håndtere sine oppgaver, en strategisk gruppe skulle ta de viktige beslutningene og en operativ gruppe, med blant andre Dilling, skulle utføre disse oppgavene.

Under rettsaken ytret Dilling at han var bekymret for at han under denne strukturen ikke ville kunne utføre jobben like godt som tidligere.

Mange profiler ha engasjert seg i saken og de tidligere fotballpresidentene Per Ravn Omdal og Per Svendsen, tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen og tidligere generalsekretær i fotballforbundet Karen Espelund har støttet ham.

- Med alle disse ansatte som klager på behandlingen, og det er ikke akkurat opprørske personer vi snakker om her, tyder det på at NFF ikke har lært av sine feil. Det er å spytte folk i ansiktet, sa Drillo under rettsaken i januar.