En omfattende undersøkelse om nordmenns privatøkonomi utført av Synovate på vegne av Nordea, avslører at 14 prosent (420.000 personer) av den norske befolkningen mellom 18 og 65 år har en usunn privatøkonomi (les mer om dette nederst i artikkelen).

I undersøkelsen har Synovate stilt en rekke spørsmål om tilstanden i privatøkonomien.

Ett av spørsmålene ga et noe overraskende resultat og myten om den gjerrige sunnmøringen kan stå for fall.

For på spørsmål om hele månedslønna blir brukt opp før måneden er omme svarer hele 49 prosent av intervjuobjektene i Møre og Romsdal bekreftende.

Til sammenligning svarer 44 prosent av innbyggerne i Oslo det samme. På Østlandet generelt er det 39 prosent som bruker opp lønna på under en måned. På Vestlandet er det bare 33 prosent som bruker opp lønna før neste lønning.

Mest kontroll har nordlendinger og sørlendinger. Kun 31 prosent av disse bruker opp hele inntekten før neste lønning.

-Lure sunnmøringer
Ifølge myten skal sunnmøringer være gjerrige, måteholdne og oppfinnsomme.

Ordfører i Ålesund Bjørn Tømmerdal, avviser at undersøkelsen rokker ved dette.

- Dette mener jeg må ha sin naturlige forklaring. Jeg vil påstå at dette må dreie seg spesielt om to måneder i året. Da tror jeg nok det stemmer at vi sunnmøringer tømmer lønnskontoen mye kjappere enn andre, sier Tømmerdal til NA24.

- Hvilke måneder er det?

- Hehe, du vet når det er salg i januar og juli, så sitter det i ryggmargen på oss sunnmøringer at nå får du halv pris på det meste. Luringer som vi er, utnytter vi dette i mye større grad enn andre nordmenn. Penger spart er penger tjent vet du, ler Tømmerdal.

Statistikk fra inkassobyråene gir indirekte støtte til ordførerens forklaring.

Til tross for at sunnmøringen bruker opp lønna kjappest er de flinke til å betale regninger i tide. Kun 3,9 prosent av innbyggerne på Sunnmøre står oppført med betalingsanmerkning mot 4,6 prosent på landsbasis ifølge tall fra Aktiv Kapital.

Regionsjef for Nordea på Sunnmøre, Otto Inge Skeide, skriver i en epost til NA24 at heller ikke han kan kan finne noen unormale tegn blant Nordeas privatkunder i regionen.

Sunn eller usunn privatøkonomi
Nordeas undersøkelse har tittelen «Sunn økonomi» og søker hovedsakelig å avdekke hvilke nordmenn som kan defineres å ha en sunn eller usunn privatøkonomi.

Definisjonen på usunn privatøkonomi er ifølge undersøkelsen hvis intervjuobjektet har svart ja på minimum to av følgende seks påstander:
1. Du har brukt opp hele månedsinntekten din før neste lønningsdag
2. I det siste har bekymringer for privatøkonomien ødelagt nattesøvnen mer enn en gang i måneden
3. Du har fått påminnelser om en eller flere regninger som du ikke har betalt i tide
4. Beløp du skylder i forbindelse med lån eller kreditt har økt, selv om du har forsøkt å holde dem a jour
5. Du har mer enn en gang overtrukket kontoen utover avtalt kontokreditt
6. Du har følelsen over å ikke lenger ha kontroll over din privatøkonomi

Som nevnt innledningsvis viser tallene at 14 prosent av nordmenn mellom 18 og 65 år sliter med usunn økonomi. Gruppen domineres av husstander med en årlig inntekt på under 300.000 kroner og av ungdom mellom 18 tog 29 år.

Gruppen med sunn økonomi består hovedsaklig av husstander med inntekt over 600.000 kroner. Nordmenn med sunn økonomi er oftest personer i aldersgruppen 54 til 65 år. Også husholdninger uten barn og husholdninger i Nord-Norge kjennetegnes av at de har en sunn privatøkonomi.