Tidlig i januar tronet Bergen på den lite ærerike plassen som Europas mest forurensede by. Nå overskrider de igjen grenseverdiene som er forpliktende fra og med i år. Men også andre byer sliter. Oslo har - i likhet med Bergen - allerede brukt opp årets kvote i forhold til grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2). Trondheim og Stavanger har heller ikke grunn til å slå seg på brystet.

Les også: Kutter p-plasser og setter inn flere busser i Bergen

- Grenseverdier uten betydning
En spesiell vinter og stillestående, kald luft har ført til at forurensningen har samlet seg opp, men Norges astma- og allergiforbund mener dette ikke er noen unnskyldning og hevder det gjøres for lite med det som er et alvorlig helseproblem for mange nordmenn i storbyene.

- Grenseverdien for luftforurensning vil ikke ha noen verdi dersom kommunene kan bryte den over tid, sier generalsekretær Geir Endregard i Norges astma- og allergiforbund til Nettavisen.

Han setter pris på at Bergen kommune iverksetter tiltak for å bøte på problemene, men er bekymret for at byen igjen bryter EUs grenseverdier for NO2-utslipp og at flere byer igjen nærmer seg grensen for hva som er tillatt.

Krever sterkere lut
Og Endregard tror ikke tiltakene Bergen nå prøver ut er nok. I likhet med hva ansvarlig Bergen-byråd Lisbeth Iversen (KrF) selv tar til orde for, mener han kommunene må få lov til å ta i bruk langt sterkere lut enn parkeringsrestriksjoner og oppfordring om at folk kjører buss.

- Disse grenseverdiene gjelder fra 2010, men vi har visst om dem siden 2004. Vi har sett at nivåene har vært som de er og at vi ville komme til å bryte dem. Men noen har ikke gjort jobben sin, og de noen er i hovedsak samferdselsmyndighetene og miljøvernmyndighetene som ikke har laget handlingsplaner og gitt kommunene de verktøyene de trenger, sier Endregard.

- Vi må ha virkemidler som kan skru igjen biltrafikken med nok kraft når behovet er der. Vi skal ikke komme over disse grenseverdiene, sier han. Han nevner samkjøringsfelt og lavutslippssoner som aktuelle tiltak, men dette er tiltak lokale myndigheter ikke kan iverksette uten grønt lys fra staten.

Endregard mener også den norske avgiftspolitikken og favoriseringen av dieselbiler er et hovedproblem. Det er dieselbilene som i hovedsak er synderen når det gjelder NO2-utslippene som nå volder flere byer problemer.

OSLO SISTE 24 TIMER: Tabellen for NO2-nivået målt i Oslo de siste 24 timene viser at det igjen er målt nivåer opp mot grenseverdien på 200 mikrogram per kubikkmeter luft. Ifølge tabellen er det målestasjonen ved Bygdøy Allé som har vist slike nivåer. Oslo gikk i likhet med Bergen allerede i januar over grenseverdien for 18 timer med slike utslipp og har dermed brukt opp årets kvote.

Ikke fornøyd i Stavanger
Stavanger er en av byene som har slitt med luftforurensningen i vinter. I perioder har de vært oppe på rødt nivå, men ikke så lenge og så høyt som i Bergen.

Onsdag beveget nivået av NO2 på målestasjonen Kannik i en av byens mest trafikkerte områder seg opp mot grenseverdien på 200.

- Det er ikke bra, og vi er ikke fornøyd med situasjonen. Dette er noe vi jobber med og er opptatt av, sier helsesjef Egil Bjørløv i Stavanger kommune til Nettavisen. Han viser til at politikerne blant annet har en miljø- og klimaplan under arbeid som skal ta fatt i noen av disse utfordringene.

STAVANGER SISTE 24 TIMER: Tabellen over viser timemiddelnivået av nitrogendioksid (NO2) per kubikkmeter luft målt i Kannik (rosa linje) og Våland (blå linje) i Stavanger. Grenseverdien på 200 som ikke skal overskrides mer enn 18 timer i året er vist med rød linje. Tabellen viser målingene fra 3. og 4. februar.

TRONDHEIM SISTE 24 TIMER: Tabellen viser timemiddelnivået av NO2 per kubikkmeter luft målt blant annet ved Elgseter (lys blå linje) i Trondheim. De siste 24 timene har nivået nærmet seg grenseverdien og svært dårlig luftkvalitet.

HTML EMBED

Vis Sjekk luftkvaliteten i din by i et større kart