Fredag byttet Ikea-sjef Carl Janzen og generalsekretær i WWF, Nina Jensen, jobb for én dag.

Dette var et resultat av at Janzen i forkant av årets Earth Hour utfordret sine ansatte til å skru av lysene hjemme. Tusen ansatte tok utfordringen, og fredag var det derfor duket for sceneskifte.

- Når så mange av våre ansatte viste sitt miljøengasjement ved å delta på Earth Hour, skulle det bare mangle at jeg nå viser mitt engasjement, sier administrerende direktør i Ikea Norge Carl Janzen.

På tide med et bytte
Ikea og WWF har i mange år samarbeidet for å fremme en mer bærekraftig bruk av naturressurser.

- Jeg har jobbet i Ikea i 25 år, så nå var det kanskje på tide med et jobb-bytte, selv om det bare var for én dag. WWF og Ikea har lenge hatt et tett og godt samarbeid. Men vi ønsker stadig å gå nye og utradisjonelle veier for å lære mer om hverandre og av hverandre. Derfor synes jeg at å få prøve meg en dag i Nina Jensens sko, var en spennende og morsom utfordring, sier Janzen.

For Ikea har samarbeidet betalt seg. Ikke bare i goodwill, men det kjennes på lommeboken også.

Ved å øke energieffektiviteten med 4 prosent på global basis, sparte IKEA 6,2 millioner euro i energikostnader i 2011.

Janzen vs. Jensen
Fredag morgen møtte de to nyansatte opp på sine midlertidige arbeidsplasser til skreddersydde programmer. Målet med dagen var å få innsikt i hverandres utfordringer og dra nytte av hverandres kunnskap.

Nina Jensen deltok på ulike møter om kataloglansering, innkjøp av bærekraftig laks og miljøaspekter ved utbygging av nye varehus.

Hun fikk også en omvisning på varehuset på Slependen, der hun blant annet fikk innblikk i hvordan et stort bygg arbeider med energioppfølging.

Med 25 års erfaring fra en bedrift med bred internasjonal appell, holdt Ikea-sjefen blant annet et foredrag om ledelse og merkevarebygging for de ansatte hos WWF. Han fikk også innblikk i sentrale saker organisasjonen arbeider med, som ansvarlig skogbruk, bærekraftig fiskeoppdrett og arbeidet for en ny klimalov.

Kan selge pent brukte madrasser
Et eksempel på miljøutfordringene som står i kø for Ikea, er de mange madrassene de får inn fra kunder, som følge av Ikeas garantiordning.

Disse har til nå blitt kastet, ettersom de har vært ulovlig å selge brukt på grunn av hygieneforskrifter, og myndighetene har ilagt skattegebyrer dersom de blir gitt bort.

- Vi skulle gjerne gitt bort madrassene. Det er faktisk billigere enn å kaste tingene. Nå nylig har vi fått aksept fra myndighetene om at møblene selges til en veldig lav pris dersom de er pent brukt, sier leder for bærekraft i Ikea, Nina Schefte til Nettavisen.

Mye å lære av hverandre
Bedrifter drar ofte god nytte av kompetansen til miljøvernorganisasjoner når en ønsker råd i forhold til hvordan en skal drive en bærekraftig virksomhet.

Men det omvendte er heller uvanlig, nemlig at en ideell organisasjon drar nytte av den kompetansen en bedrift innehar, som for eksempel kunnskap om ledelse og markedsføring.

Samtidig er det heller ikke så vanlig at en miljøaktivist får innpass som «leder» i de innerste møterommene i en bedrift av internasjonal størrelse.

- Dette var en veldig nyttig erfaring for meg, og jeg vet Carl føler det på samme måte. Organisasjoner og bedrifter har masse å lære av hverandre. Jeg tar med meg mye nyttig kunnskap tilbake til min vanlige jobb i WWF, og håper også Ikea har fått gode innspill i sin kamp for å drive stadig mer bærekraftig.

Miljøverneren håper at Ikea også kan bidra til å hjelpe andre bedrifter til å tenke miljø, og ikke bare profitt.

Hun utelukker ikke at det blir flere dager med en miljøverner i Ikea-sjefsstolen.

- Jeg vil særlig utfordre Ikea til å bli flinkere til å fortelle om det de gjør, slik at andre bedrifter kan lære av deres gode eksempler. Så får vi se om det kanskje kan bli nye runder med jobb-bytte i tiden fremover, sier Nina Jensen, etter en hel dag som sjef for Ikea.