Gå til Nettavisen Motor

I 2009 har utrykningspolitiet (UP) beslaglagt flere førerkort for fart, rus og atferd i trafikken enn noen gang tidligere.

UP oppgir at de har beslaglagt over 6500 førerkort i 2009. Økningen i beslag de siste fem årene er på hele 79 prosent.

Les mer:Rekordbeslag av førerkort

- Unge menn skiller seg markant ut
Nettavisen har fått data fra UP som viser hvem som har størst problemer med å overholde fartsgrensene.

Ut ifra antall anmeldte hastighetsovertredelser (utenom ATK) for 2009, ser vi at det er de yngre mennene i aldersgruppen 18-25 år som skiller seg ut.

Se oversikt antall anmeldte forhold i 2009 i bunnen av teksten .

- Dette er en liten aldersgruppe, og står samtidig for rundt 1/3 av de anmeldte forholdene i 2009. Dette er store tall, i og med at denne gruppen er tilbakelegger langt mindre antall kilometer enn de andre aldersgruppene, forteller politiinspektør i UP Runar Karlsen til Nettavisen.

Han påpeker at det er gjennomgående at det er de unge og mest uerfarne som kjører altfor fort og som mister lappen.

Les også:Vil stemple ferske sjåfører

- Unge gutter som mister kontrollen
I fjor ble det registrert 3006 anmeldte forhold i aldersgruppen 18-25 år. Til sammenligning ble kun 267 tilfeller registrert i den samme aldersgruppen for jenter.

Karlsen forteller at det er gjerne er de unge guttene som mister kontrollen.

- Mange av de unge guttene ser ikke sin egen begrensning, og har ofte et helt annet kjøremønster. Dette dreier seg ofte om risikovillige unge gutter, forteller Karlsen.

En annen bekymring som politiet har, er at ungdomsbilene ofte er fullastet med passasjerer.

- Skjer det en ungdomsulykke, er det gjerne flere personer som omkommer. Dette gjelder spesielt unge jenter, som ofte dør som passasjerer, forteller Karlsen.

Det er gjerne i kombinasjon med høy fart, rus og manglende bruk av bilbelte som gjør at ungdommer omkommer i trafikken.

- Vi ser at i de tilfellene hvor ungdommer har mistet livet, har de gjerne ikke brukt bilbeltet, forteller Karlsen.

Politiinspektør Roar Larsen har tidligere påpekt overfor Nettavisen at det hvert år går 50 liv tapt i Norge på grunn av manglende beltebruk.

- Bilbelte er gratis, og en billig livsforsikring. De unge må bli flinkere til å forstå at dersom man kjører i edru tilstand, med bilbelte og holder fartsgrensen - så vil ulykkesrisikoen være minimal, påpekte Larsen.

Les mer:- Jenter dør som guttens passasjer

- Kappkjøring på nattetid
Karlsen forteller at UP har sett flere tilfeller hvor ungdommene kappkjører med hverandre.

- Dette skjer som oftest på nattetid, typisk i helger og på sommerstid. Høy fart og rus er gjerne inne i bildet, forteller Karlsen.

Mange av ungdommene har også eldre og dårligere biler.

- Bilens tilstand kan også spille inn på utfallet når ulykken først er ute, sier Karlsen.

- Går den gale veien for de unge
Foreløpige tall fra UP viser at antall personer som omkom i trafikken i 2009 er 214. Det er det laveste tallet siden 1950-årene.

- Men det går den gale veien for antall ungdomsulykker. Det er en liten nedgang i drepte fram til og med 25 år. Andelen unge som drepes i trafikken viser likevel en økning. I 2007 var andelen unge 15 prosent, i 2009 økte denne til 26 prosent, forteller Karlsen.

I 2009 var hele 29,4 prosent av de omkomne mellom 15 og 24 år, meldte Trygg Trafikk på mandag.

Siden 2005 har 16 jenter i alderen 15 til 19 år omkommet som passasjerer i bil. De aller fleste bilførerne var unge menn, og flere er i etterkant dømt for uaktsomt drap.

- Det er en stor utfordring å endre holdningene til fart i denne aldersgruppen, sier Karlsen.

Fartsglade voksne menn med gode biler
- Vi ser også at det finnes en gruppe yngre menn med gode biler som har det veldig travelt. Men de er gjerne bedre førere, har bedre biler, og er flinkere til å bruke bilbelte. Derfor er de ikke overrepresentert i ulykkesstatistikken, sier Karlsen.

Når det gjelder aldersgruppen 26-35 år, skiller også menn seg ut.

Her ble det registrert 2464 tilfeller i fjor for menn, og 238 tilfeller for kvinner.

- Tallene viser det samme hvert år, hvor kvinner i hver aldersgruppe representerer rundt kun 1/10-del av de anmeldte forholdene, sier Karlsen.

I aldersgruppen 36-45 år ble antall anmeldte forhold på 1834 for menn, og 210 for kvinner.

- Færre tilfeller jo eldre man blir
Etter 45 år, ser det ut til at menn kjører langt penere. I aldersgruppen 46-55 ble det registrert 935 tilfeller for menn, og 88 tilfeller for kvinner.

Over 55 år fantes det 460 tilfeller for menn, og kun 48 tilfeller for kvinner.

- Det er betydelig bedre kjøring blant den eldre garden, spesielt menn. De har ofte et helt annet kjøremønster, og er flinke til å bruke bilbelte, sier Karlsen.

Store forskjeller biologisk
18-åringer har ifølge Trygg Trafikk 40 ganger så stor ulykkesrisiko som eldre og mer erfarne sjåfører. En viktig årsak til dette er at pannelappene – hjernens framre del, ikke er ferdig utviklet hos de fleste 18-åringer.

- Pannelappene styrer våre handlinger og er viktige for risikovurderinger. Hvor utviklet pannelappene er viktig for en persons evne til å sette sammen det man vet med det man føler, og se konsekvensen av en handling, fortalte Leif Gjerstad, professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo, tidligere til Nettavisen.

Gjerstad understrekte at det er både individuelle forskjeller og kjønnsforskjeller ute og går når det gjelder risikovurdering, noe er lært og noe er biologisk. Videre så pekte han på at erfaring er viktig for å bli en god og trafikksikker sjåfør.

- Men det er noen unge sjåfører som helt klart har begrenset evne til å se hvor stor risiko de faktisk tar. For mange ville det nok ha vært en fordel om de fikk vite at de faktisk utgjør en fare for seg selv og andre i trafikken, fortalte Gjerstad.

Les mer:- Vil ha 21-årsgrense for førerkort

Oversikt antall anmeldte forhold (utenom ATK) 2009:

Alder

Kvinne

Mann

Totalt

Andel (prosent)

Under 18

70

70

1

18-25

267

2739

3006

33

26-35

238

2226

2464

27

36-45

210

1834

2044

22

46-55

88

935

1023

11

over 56

48

460

508

6

Totalt

851

8264

9115

100

Kilde: UP

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor