Motorsykler blir ikke målt av dagens fotobokser. De slipper bot – uansett fart.

– Årsaken er i første rekke et krav om at ansiktet til føreren skal vises på bildet og at nummeret på kjøretøyet skal vises. Hjelmen dekker ansiktet til føreren. Fotoboksen klarer dessuten ikke å fange opp motorsykkelens registreringsnummer ettersom bildet tas forfra, sier trafikkdirektør i Vegdirektoratet, Finn Harald Amundsen, til NTB.

Han opplyser at en ny teknologi er på vei inn i fotoboksene, nemlig streknings-ATK som måler farten på en gitt distanse mellom to fotobokser. Denne teknologien er allerede under uttesting i Lillehammer-området og vil bli tatt i bruk i første halvår 2009. Men heller ikke denne teknologien vil fange opp motorsyklistene.

Streknings-ATK
Med den nye teknologien vil fotoboksene fotografere samtlige bilførere som passerer, men bildene av alle dem som kjører lovlig blir slettet av systemet.

Heller ikke streknings-ATK fanger opp motorsyklene.

– De må kontrolleres på andre måter, sier Amundsen.

I Norge er det nå 370 fotobokser på veinettet, og det skal etter hvert bygges videre ut til rundt 400 fotobokser. Ifølge Amundsen har en da nådd maksimalmålet.

Laser og police pilot
– Problemet med målingen av motorsykler har vært det samme siden vi fikk automatisk trafikkontroll i Norge, sier politioverbetjent Harald Torseth ved Politiets ATK-senter på Hustad ved Molde. Herfra sendes gebyrene ut for fotobokser i 21 av 27 politidistrikter i Norge.

Torseth er ikke så bekymret for motorsyklene. Det finnes andre måter å kontrollere fart på, som laser og såkalt police pilot. Dette er en gjennomsnittsmåler som er plassert i politiets biler, og som måler farten like godt på motorsykler som på biler.

– Når det gjelder motorsyklene, har jeg dessuten inntrykk av at de ikke utgjør et like stort trafikksikkerhetsmessig problem som tidligere. Det er mindre grisekjøring enn det var for noen år siden. Det kan ha å gjøre med at motorsykkelmiljøet har fått et større innslag av eldre førere, sier Torseth.

Færre blir bøtelagt
80 prosent av dagens fotobokser er digitalisert, men det er ikke kamera i alle boksene samtidig. Torseth opplyser at fotoboksene har en klar ulykkesnedsettende effekt. Det er registrert 30-40 prosent færre ulykker på steder med fotoboks.

De ti første månedene i år er 59.378 kjøretøyer fanget opp med for høy fart av fotobokser administrert av ATK-senteret. Dette er vel 1.000 færre enn på samme tidspunkt (utgangen av oktober) i 2007. Både forenklede forelegg og førerkortbeslag viser sterk nedgang. Dette har sammenheng med at betydelig flere saker er henlagt hittil i 2008 enn tidligere. Bakgrunnen er en høyesterettsdom som kom i januar, og som har ført til en skjerpelse av kravet til teknisk dokumentasjon. Blant annet blir alle saker der fotolinjen er nedsnødd henlagt på grunn av manglende bevis.

I tillegg til motorsykler er det også andre grupper som slipper unna, selv om de beviselig kjører for fort. Bilførere fra en rekke ikke-skandinaviske land, som Tyskland og Frankrike, får ikke gebyr. Årsaken er manglende samarbeidsavtaler.

(©NTB)