GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

Torsdag inviterte samferdselsdepartementet til pressekonferanse, hvor samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen orienterte om tiltak for rassikring på riks- og fylkesveinettet.

Sjekk om din vei skal rassikres i bunnen av teksten

Statens vegvesen har nå lagt fram et handlingsprogram for rassikring på fylkesveinettet for perioden 2010-2019.

- Vi kjenner uroen, og vi vet at det er viktig å prioritere rassikring. Statens Vegvesen gjør en formidabel innsats, og utsetter seg for farefullt arbeid, sa Kleppa på pressekonferansen.

Fire milliarder
Fire milliarder kroner skal gå til rassikring i løpet av de neste fire årene.

Men for 2010 er det blitt bevilget 850 millioner kroner, mens det fra neste år av skal bevilges én milliard årlig.

Hvorfor ikke én milliard også i 2010?

- Det er fordi det ikke fantes planer til én milliard kroner! (...) Men det er min ambisjon å være på én milliard allerede neste år (...). Nå vet fylkene hva de kan forholde seg til når det gjelder bevilgninger, så nå er det bare å sette i gang arbeidet, svarte Kleppa.

Moe Gustavsen fortalte at Vegvesenet hadde fått doblet sine midler fra 2009 til 2010.

- Dette var en økning som vi ikke trodde var rimelig å ta høyde for. Derfor ligger ikke planene klare. Men nå tar vi høyde for dette, og vi er godt i gang, fortalte han.

Les også: Disse veiene skal nå bli bedre

Les også:- Uakseptabelt å bryte veiløftene

110 rasutsatte strekninger i fylkene
Kleppa fortalte at det finnes 110 rasutsatte strekninger på fylkesveinettet som skal sikres. Men hun var imidlertid litt usikker på når dette skulle gjøres unna.

- Blir de utbetalt i år? spurte hun litt undrende.

- Nei, i løpet av fireårsperioden, svarte noen i forsamlingen.

Hun la til: - Det er også ytterligere 11 strekninger på riksveinettet som det skal bevilges penger til.

Hvor lang tid vil det ta før alle rasutsatte steder i landet er sikret?

- Hvis vi skal eliminere ut ifra risikograd 4 og oppover, så er det behov for 20-25 milliarder kroner i sum for dette. I denne perioden vil vi få eliminert de verste punktene, fortalte Moe Gustavsen.

- Vi er glad for at vi har skrudd opp tempoet så kraftig, la Kleppe til.

- Raser på steder som det aldri har rast før
Moe Gustavsen påpekte at klimatiske forhold gjør utfordringene større.

- Det raser på steder som det aldri har rast før (...) Det er tøft på veien nå. De som sitter med ansvaret for å stenge veien, har et tungt arbeid. Men det er også forventet at den enkelte bilist er forsiktig, og at de bruker bilbelte, sa Moe Gustavsen.

Han la til at det har vært en meget snørik vinter.

- Mange av de rasutsatte strekningene er på steder hvor det er snakk om kort sommersesong. Dersom den blir enda kortere nå, vil det gjøre arbeidet med å rassikre vanskeligere.

Les også:Så lenge må du vente på gode veier

- Prioriterer etter risiko
Moe Gustavsen forklarte at prosjektene prioriteres ut ifra en risikobetraktning.

- Det kan være trafikkmengde, hvor ofte veien er stengt, omkjøringsmuligheter og om det er en skoletrasé i nærheten. Ut ifra risikofaktoren beregnes det hvor mye midler som skal gis til hvert fylke, sa Moe Gustavsen.

Les også:Mil etter mil med dårlig vei

Les også:- Veiene forfaller uten konsekvenser

Ingen eksta tiltak
Kleppa kunne ikke love ekstra penger til umiddelbare tiltak.

Til spørsmål om Kleppa kunne garantere at det vil bli bevilget én milliard i året til rassikring, svarte hun følgende:

- Vi kommer til å bruke én milliard kroner i snitt hvert år. Det som står i handlingsprogrammet er en garanti nok.

Se hvilke veier som skal rassikres på fylkesveinettet 2010-2013

Se hvilke veier som skal rassikres på riksveinettet 2010-2013

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor