NAV Oslo melder at 12.007 personer er registrert som helt ledige hos. Dette er 1.098 flere personer enn i mai 2009 eller en økning på 10 prosent. Nå er 3,6 prosent av Oslos arbeidsstyrke helt arbeidsledige.

Det siste året har det vært en økning på 52 prosent i antallet ledige som har vært jobbsøkere i over et halvt år. For helt ledige som har vært jobbsøkere under et halvt år er det uendret.

2.239 menn har vært helt ledige i mer enn et halvt år. Dette er en økning på 62 prosent sammenlignet med mai i fjor. 1.059 kvinner er langtidsledige, noe som er en økning på 34 prosent.

- Ledigheten vokser fortsatt, og medvirker til at arbeidssøkere bruker lengre tid på å komme tilbake i jobb. Årsaken til at langtidsledigheten øker mest for menn er, at ledighetsøkningen først rammet konjunkturutsatte yrker i privat sektor, som bygg- og anlegg, ingeniør- og IKT-fag, industri, transport og meglere. Dette er yrker som sysselsetter mange menn, sier fungerende fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo i meldingen.

Ved utgangen av mai 2010 er 4.669 kvinner og 7.338 menn i Oslo helt arbeidsledige. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en økning på henholdsvis 12 og 9 prosent.

- Ledigheten øker nå mest blant personer med yrkesbakgrunn som ledere, tett etterfulgt av undervisning, akademiske yrker, barne- og ungdomsarbeid, helse, pleie og omsorg og butikk- og salgsarbeid. I flere av disse yrkene er mange kvinner sysselsatt, forteller Hildrum.