OSLO (Nettavisen): Oslo er blant kommunene som scorer dårligst på svømmeferdigheter i Norge. I inneværende skoleår har 636 elever fått forsterket svømmeopplæring. Akkurat nå pågår kartleggingen av hvem som trenger hjelp kommende skoleår.

Tiltakspakke
Samtidig er Oslo kommune på vei til å vedta en tiltakspakke for å bedre svømmeopplæringen i Oslo. Her heter det at den obligatoriske svømmeopplæringen skal dobles fra 10 til 20 timer innen utgangen av 7. klassetrinn. Arbeiderpartiet fremmet forslaget om tiltakspakken i miljø- og samferdselskomiteen onsdag.

- Vedtaket sender et klart og tydelig signal om at her må kommunen handle og sørge for at svømmeferdighetene blir styrket. Det var enstemmighet om flere timer med svømmeopplæring i komiteen, og dette blir vedtatt i bystyret 18. juni, sier bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (Ap) til Nettavisen.

Vil ha bedre instruktører

Det var også enstemmighet om at kommunen må intensivere arbeidet med å sørge for god nok kompetanse blant svømmeinstruktørene, og det var enighet om Oslo trenger flere bad.

Arbeiderpartiet foreslo tre nye store områdebad i tillegg til nytt hovedbad på Tøyen. De ville også gjøre Frognerbadet om til helårsbad, men fikk ikke flertall for dette.

- Men dette vedtaket utløser jo ikke penger til nye og bedre bad?

- Nei, det kreves at man setter av penger i Oslo-budsjettene. I tillegg må det settes av penger til driften slik at badene kan holdes åpne lengre. I dag er mange bad stengt når publikum har mulighet til å svømme, for eksempel etter klokka 15 på lørdag, sier Alsabeehg.

- Veldig glad

- Jeg er veldig glad for at bystyret nå støtter vårt forslag om å doble svømmeundervisningen i grunnskolen, dette er en viktig prioritering i bademeldingen, sier idrettsbyråd Guri Melby (V) til Nettavisen.

- Svømming er ikke bare viktig og nyttig, men også en god form for fysisk aktivitet og kan også gi mye glede når man mestrer det. Det er også bra for Oslo at vi nå vedtar en strategi som vi gi Oslo et betraktelig bedre bade- og svømmetilbud over tid. Det nye hovedbadet på Tøyen vil gi oss en arena med internasjonale mål for idretten, fantastisk tilbud til publikum, varmtvannsbasseng for rehabilitering og mange nye flater til svømmeundervisning på dagtid, sier hun.

Mye å ta igjen

Hvert år kartlegger Utdanningsetaten i Oslo svømmeferdighetene til elever på 4. trinn for å finne ut hvor mange som kan svømme 200 meter, 25 meter eller som ikke kan svømme i det hele tatt.

Kartleggingsskjemaet blir sendt ut til skolene i disse dager, og oversikten for skoleåret 2013/2014 er ikke klar før i august.

Men tallene for skoleåret 2012/2013 viser at det er mye å ta igjen. 1235 av 6648, rundt én av fem elever, kunne ikke svømme 25 meter etter den obligatoriske svømmeopplæringen på 4. trinn. Disse fikk tilbud om forsterket svømmeopplæring, og 636 elever har fått dette tilbudet i inneværende skoleår.

Skal lære svømming før 5. klasse

I opplæringsloven for den norske skolen heter det at elevene skal være trygge i vann og være svømmedyktige etter 4. trinn. Det er opp til kommunene selv å definere svømmedyktighet, men Norges Svømmeforbunds definisjon handler blant annet om å kunne svømme 100 meter på magen og 100 meter på rygg.

Tilbudet om forsterket svømmeopplæring gis noen steder i skoletiden, andre får tilbud om kurs på ettermiddager eller i skoleferiene, opplyser byråd for kunnskap og utdanning Anniken Hauglie (H).

- Det arrangeres også intensivkurs i svømming i alle gjennomføringsukene av Sommerskolene. Tilbudet blir gitt til alle elever på 4.-10. trinn som ikke kan svømme, opplyser hun.

Også Sommerskolen har kursplasser med en time svømming hver dag i en uke.

Noen skoler får ekstraressurser

I tillegg til de 636 elevene som har fått forsterket svømmeopplæring etter kartleggingen, har alle elever på 4. trinn på skolene Høybråten, Linderud, Rommen, Stig, Stovner, Veitvet og Vestli fått tilbud om forsterket svømmeopplæring.

Hauglie forteller at de så langt ikke har oversikt over hvor mange som har deltatt. Det vil foreligge når skoleåret er avsluttet.