Oslo (NTB): Bedriften trenger ikke ta de ansatte med på drøftinger i forkant av permitteringer, heter det i en dom fra lagmannsretten.

Dommen sier det motsatte av hva som slås fast i hovedavtalen mellom NHO og LO, og det som også ellers gjennom mange år har vært ansett som en rettighet ansatte har, nemlig at sjefen skal snakke med de ansatte i forkant av permitteringer.

Ifølge Aftenposten skriver retten at slike samtaler bare ville medført uro på arbeidsplassen, under henvisning til at det ikke var noen organiserte og dermed heller ikke noen tillitsvalgte på den aktuelle arbeidsplassen.

- Her sier retten det motsatte av det som gjelder ved oppsigelser, om at man skal snakke med folk på forhånd før avgjørelsen fattes. Jeg synes det er ille at lagmannsretten i år 2010 sier det ikke er noe poeng å informere eller drøfte permitteringer med de ansatte fordi «det bare skaper uro», sier arbeidsrettsadvokat Nicolay Skarning i Kvale advokatfirma DA, som representerte den permitterte kvinnen i retten.

Skarning har nå skrevet brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) der han ber om at dagens permitteringsadgang lovreguleres.

Fagforeningene TEKNA, Parat og juristforbundet stiller seg bak kravet. Det samme gjør også partner i advokatfirmaet Arntsen og redaktør for nettstedet www.arbeidsrettsadvokaten.no, Eivind Arntsen. (©NTB)