OSLO TINGHUS (Nettavisen): Fredag gjorde Oslo tingrett seg ferdig med vitneforklaringene fra de som overlevde Utøya-massakren og gikk over til politivitner som fortalte om pågripelsen av Anders Behring Breivik.

Se referatet fra tinghuset i Cover it Live-boksen lenger ned i artikkelen.

Det første politivitnet som inntok vitneboksen var politibetjenten fra Nordre Buskerud politidistrikt som var med den første enheten som kom til landsiden ved Lien gård ved brygga som MS Thorbjørn benytter.

Stoppet bistandsadvokat

Rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, stoppet koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen da hun overfor dette politivitnet hadde flere spørsmål om hvorfor han og kollegaen ikke straks kunne rykke ut til Utøya da de som den første enhet ankom landsiden ved E16.

Etterlyste flere klokkeslett

Larsen var tydelig misfornøyd med mangelen på tidfesting fra politiets side når det gjelder det som skjedde fra de rykket ut fra Hønefoss til de ankom Utøya. Hun ga uttrykk for dette og sa at etterforskningen er mangelfull på dette punktet.

HTML EMBED

Viste til 22. juli-kommisjonen
Arntzen sa til Larsen at spørsmål som belyser alternative hendelsesforløp ikke er tema for denne saken, men blir belyst av 22. juli-kommisjonen. Larsen svarte at mange etterlatte føler at dette er den anledningen de har til å få svar. Arntzen svarte at hun vil tillate spørsmål som går på tidfesting av sentrale hendelser, men holdt fast ved at spørsmålene skal gå på det som er relevant for saken.

Var innsatsleder på Utøya

Det var i utgangspunktet satt opp fem eller seks politifolk som skulle vitne. Tiden ble knapp, og vitneforklaringene og spørsmålsrundene ble forsøkt kortet ned.

En av de sentrale vitnene fredag var politioverbetjent Håvard Gåsbakk, som var innsatsleder på Utøya.

Sammen med en kollega fra Nordre Buskerud politidistrikt og åtte personer fra Beredskapstroppen fra Oslo deltok han under pågripelsen av Breivik.

De forsøkte først å nå fram til øya ved hjelp politiets egen båt, men den havarerte. I stedet måtte de rekvirere to sivile båter.

Vi hørte også aksjonslederen fra beredskapstroppen forklare seg. Om politibåten som ble overlastet og fikk motorstans sa han blant annet dette:

- Dette er beklagelig. Det skal ikke skje, men det skjer og vi må forholde oss til det.