Midt blant reisende på Oslo lufthavn Gardermoen avfyrte Raja seks skudd mot Arshad Mahmood (34). Under skyteepisoden 21. juni i år ble et av skuddene avfyrt mot hodet til mannen.

Eidsvoll tingrett dømte mannen til 5 års fengsel, og håper at dommen skal bidra til å begrense volden i gjengmiljøet i Oslo, melder NRK. Både Raja og Mahmood har tidligere vært en del av det pakistanske gjengmiljøet i Oslo.

Hendelsen på Gardermoen var også et oppgjør i miljøet. Det kom fram under rettssaken at konflikten mellom de to hadde sin opprinnelse i gjengmiljøet i Oslo langt tilbake i tid. Rajas far og Mahmood hadde vært venner, men vennskapet opphørte. Mahmood er senere domfelt for grov vold mot Rajas far, ifølge NTB.

Raja ble dømt til å betale ham oppreisning på 50.000 kroner. Retten har i erstatningsutmålingen i noen grad tatt hensyn til at deltakelse i gjengkriminalitet øker risikoen for å bli offer, heter det i dommen.