VamPus – Heidi Nordby Lunde – er stortingskandidat for Oslo Høyre.

På twitter ytret hun seg slik onsdag:

«Jeg skriver at en ny test bringer oss ikke nærmere en utryddelse av Downs syndrom. Dessverre.»

Du kan lese hele hennes innlegg, «Et fattigere samfunn uten Downs?».

Utspillet har skapt mange reaksjoner. Selv skriver hun på twitter at «sårede følelser er aldri et argument for å ta en vanskelig debatt. Det er ikke snakk om å «utrydde Downs»».

- Enige om saken
Høyres nestleder og helsepolitiske talsmann, Bent Høie, sier at VamPus´ er på linje med Høyre i den reelle politiske saken:

- Vi er enige i at blodprøven, hvis den godkjennes, ikke skal tas i bruk til andre enn de som i dag tilfredsstiller kriteriene for fostervannsdiagnostikk, sier Høie til Nettavisen.

Testen det er snakk om skal hovedsakelig tilbys kvinner over 38 år, som i dag også får tilbud om tidlig ultralyd eller fostervannsprøve ved graviditet. Disse testene har en feilmargin på 3,4 prosent, mens den nye testen har en feilprosent på bare 0,1 prosent, og dessuten medfører mindre risiko for fosteret enn fostervannsprøve. Testen skal tilbys gravide i uke 10, før grensen for selvbestemt abort, som er i 12. uke.

- Ikke en sykdom
- Men vi ser ulikt på hva det vil si å ha Downs syndrom. Jeg oppfatter ikke Downs Syndrom som en sykdom – men som en egenskap som er en del av det mangfoldige samfunnet, presiserer Høie.

Han er veldig uenig i den argumentasjonen som Heidi bruker i sin blogg – og sier den ikke er representativ for det Høyre står for.

«Vil vi kunne ha et samfunn med aksept og respekt for individ og individuelle forskjeller om vi utryddet selve syndromet – men altså ikke menneskene? Eller har syndromet i seg selv en egenverd, så vi andre kan glede oss i møtet med de som er annerledes enn oss?» spør Vampus.

- Vil jobbe for en lettere hverdag
- Hun kan selvsagt få mene hva hun vil. Men argumentasjonen hennes rundt Downs syndrom er ikke representativt for partiets linje, sier Høie.

- Hva vil du si til alle de med Downs syndrom, deres pårørende og venner, som kan ha blitt såret av et utspill som dette?

- De kan føle seg trygge på at Høyre som parti mener det er en positiv verdi i seg selv at samfunnet er mangfoldig. Vårt fokus i Høyre er at det skal bli lettere å få barn som er annerledes, både i forhold til holdninger som utvikles i samfunnet og i forhold til offentlige støtteordninger som kan gjøre hverdagen lettere, avslutter Høie.