Gå til sidens hovedinnhold

Dramatisk økning i unge trafikkdrepte

66 ungdommer i alderen 15 til 24 år mistet livet i trafikken i 2008.

Dette er en økning på 45 prosent siden 2007. Over halvparten av ulykkene skjedde i helgen, melder Trygg Trafikk i en pressemelding.

- Det er en trist utvikling. Mer må gjøres for å forhindre at så mange unge liv går tapt i trafikken. Det viktig å opprettholde og forsterke det holdningsskapende arbeidet som gjøres overfor ungdom, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.

40 ganger høyere risiko
Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbilisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke. 53 prosent av ungdomsulykkene var utforkjøringsulykker, mens det tilsvarende tallet for voksne var 30 prosent.

Én av fire som dør er ungdommer
Tallene over omkomne viser at 66 av 255 omkomne er ungdommer i alderen 15 til 24 år.

Det vil si at én av fire som dør i trafikkulykker er mellom 15-24 år, samtidig som de bare utgjør 12,5 prosent av befolkningen. Gutter er langt mer utsatt enn jenter. Av 64 ungdommer var kun 14 jenter, hvorav fem omkom som passasjerer.

Krasjer i helgene
I svært mange av disse ulykkene har det vært flere ungdommer som også har blitt alvorlig skadet i ulykkesbilene. I flere av ulykkene har personer i en møtende bil også blitt drept eller skadet. Hele 55 prosent av ulykkene skjedde fredag, lørdag eller søndag - og svært mange skjer på sen kveld eller nattestid.

- Vi vet at flere kontroller og mer synlig politi på veiene reduserer risikoen for ulykker, både blant ungdommer og andre trafikanter. Vi mener derfor at Utrykningspolitiet burde få økt sine bevilgninger til kontrollvirksomhet, sier Kari Sandberg.

Fatale feilvurderinger
Ferske bilførere gjør oftere fatale feilvurderinger av fart i forhold til vei og føre, og kjører av veien eller treffer et møtende kjøretøy. Allerede etter 6-9 måneder er risikoen kraftig redusert, og evnen til å velge riktig fart og til å takle uventede situasjoner er langt bedre.

Ni barn under 15 år mistet livet i trafikkulykker i 2008. Fem var bilpassasjerer, to var fotgjengere, en omkom på moped og en på sykkel.

255 døde i fjor
Det foreløpige tallet for trafikkdrepte viser at 255 personer har mistet livet i trafikken i 2008.

Foreløpige tall for antall ulykker viser en økning på om lag 8 prosent i forhold til i fjor, hvor 233 personer omkom på norske veier. Etter årets seks første måneder var utviklingen i forhold til året før enda mer dramatisk, men det har jevnet seg noe ut i løpet av siste halvår, melder Trygg Trafikk i pressemeldingen.

32 motorsyklister
To av tre drepte (170 personer) i trafikkulykker har omkommet som bilførere eller passasjerer. 32 personer mistet livet som motorsyklister, fem har omkommet på moped og ti på sykkel. Antall omkomne fotgjengere er 30, mot 23 i 2007.

Ni barn under 15 år mistet livet i trafikkulykker i 2008. Fem var bilpassasjerer, to var fotgjengere, en omkom på moped og en på sykkel.

Hordaland og Hedmark har flest omkomne i 2008 med 23 trafikkdrepte hver, mens Nord-Trøndelag har færrest med fem omkomne. Den verste utviklingen finner vi i Møre og Romsdal hvor 21 omkom i 2008, mot fem i 2007. I Oppland har 15 personer mistet livet, mot hele 28 i 2007.

19 omkomne i desember
Det foreløpige tallet for trafikkdrepte i desember 2008 er 19. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 13. Dette steg med to, slik at det endelige tallet for omkomne i desembertrafikken 2007 endte på 15.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 25 personer omkommet i veitrafikkulykker i desember måned.

Tallene i desember fordeler seg med åtte bilførere, seks bilpassasjerer og en fotgjenger.

Av til sammen 18 drepte bilførere og -passasjerer omkom 11 i kollisjon med annet motorkjøretøy og syv i utforkjøring. Fem av de drepte i utforkjøringer omkom i tre separate ulykker hvor bilene kjørte utfor kai.

Av de 15 som omkom i trafikken i desember var ni menn og seks kvinner.

Reklame

- Den beste barbecuesausen vi har smakt

Kommentarer til denne saken