Gå til sidens hovedinnhold

Dreper Jens' kriseforslag

AFP-generalen gjør det klart at regjeringens forslag for å hindre storstreik er uakseptabelt.

Partene i lønnsoppgjøret diskuterer ifølge flere medier nå et nytt alternativ til ordningen med avtalefestet pensjon (AFP).

Modellen går ut på at tosporsmodellen ikke lenger er aktuell, og at levekårsmodellen utsettes.

LO og NHO har frist til klokka 24.00 tirsdag for å hindre at LO tar ut flere sentrale arbeidere i streik fra onsdag morgen.

Mye på spill
Fordi LO i år har gått inn for et samordnet lønnsoppgjør kan det fort gå mot en storstreik hvis partene ikke blir enige. Derfor står mye på spill, både for LO, NHO og regjeringen.

Men nå skyter Stein Aamdal, leder for aksjonen Forsvar AFP og tillitsvalgt i Aker Kværner, ned løsningen som Jens Stoltenberg har lagt fram.

- Modellen ser ut til å innebære at regjeringen vil utsette iverksettingen av levealder-prinsippet, men innføre selve ordningen. Det kan vi ikke godta, sier Aamdal til Nettavisen.

- Hvorfor kan det ikke være godt nok å utsette ordningen når alternativet er en storstreik?

- Å utsette iverksettingen er et forsøk på å splitte dem som er født før 1953 mot dem som er født etterpå. Det er et forslag som går ut på at de som er eldst skal få ordningen, og så svikte ungdommen. Det er å dra stigen etter seg, noe Høyresiden har kritisert LO for. Det er en uakseptabel løsning, sier Aamdal, som også er klubbleder ved Aker Kværner.

Modellen som partene eventuelt blir enige om skal ut på uravstemning hos LO-medlemmene.

-Jeg vil ikke anbefale modellen slik jeg har sett den hittil. Det er medlemmene som bestemmer, men jeg vil ikke anbefale at vi svikter ungdommen, sier Aamdal.

Les også:Slik rammer streiken deg

Hodebry for Stoltenberg
AFP-ordningen gir arbeidstakere i tariffbundne bedrifter mulighet til å gå over på alderspensjon fra fylte 62 år. Avtalen går ut 1. januar 2010, og er blitt regjeringens nye, store hodepine. Ordningen kolliderer fullstendig med hovedtanken i pensjonsforliket som Stortinget er blitt enig om; nemlig at det skal lønne seg å jobbe etter at en er blitt 62 år.

Nettavisen følger saken.

Kommentarer til denne saken