Som Nettavisen NA24 omtalte tirsdag er fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet svært skeptisk til rettshjelpsforsikringer av den typen Help Forsikring tilbyr.

Les mer i saken: - Unødvendig og overpriset.

Advokat Bengt Waldow i advokatfirmaet Judicium går enda hardere ut mot Helps rettshjelpsforsikringer.

- Disse forsikringene er i strid med grunnleggende advokatetikk og utgjør en fare for kundenes rettssikkerhet. Etter at kunder har forhåndsbetalt forsikringen ahar selskapet incentiv til å gjøre minst mulig for deg i ettertid, sier Waldow til Nettavisen NA24.

Tips Nettavisen NA24 om forsikringssaker. Kontakt oss her

- Usaklig
Help Forsikring avviser dette på det sterkeste.

- Vi opplever kritikken fra advokatfullmektig Waldow som usaklig. Tvert i mot opplever vi at vi har full støtte fra advokatforeningens generalsekretær og styre, som kjenner godt til vår organisasjon. Vi føler oss trygge på at advokatforsikring er fremtidens måte å organisere advokatvirksomhet på, ikke minst fordi folk flest nå har mulighet til å ivareta sine interesser, sier advokat og Informasjonssjef i Help Forsikring Dag Are Børresen,

- Ikke uavhengige
Ifølge Waldow er hovedproblemet at advokatene som skal bistå Help-kundene ikke er uavhengige.

- De er ansatte hos Help og har sin lojalitet til selskapet og ikke til kunden som oppsøker dem. Det er uholdbart og i strid med advokatforskriften og regler for god advokatskikk. Kundene betaler en fast pris uavhengig av hvor mye eller lite bistand de mottar. Selskapet har som mål å tjene mest mulig penger. Enhver bistand til kundene er en kostnad for selskapet. Dermed oppstår det en uløselig konflikt mellom selskapet og kunden, som jo har som mål å få den beste mulige rådgivningen, sier Waldow.

- Kan bli ruinerende
I likhet med Jensen mener han forsikringen er overpriset. Waldow går lengre i sin kritikk.

- Hjelpen fra Help kan bli ruinerende. Jeg har sett flere eksempler på at Helpkunder har blitt rådet til å droppe gode saker som har endt med seier. Hadde de fulgt rådet fra Help ville de tapt stort. Og de sakene som har havnet på mitt bord er de der relativt ressurssterke kunder, på tross av ”rådgivningen” fra advokatene hos Help, har skjønt at de hadde en sak. Hvem vet hvor mange gode saker som finnes blant de sakene der kunder har stolt på Helps såkalte advokat og droppet saken? spør Waldow.

Han er også kritisk til selskapets egen nemndordning.

- Helps såkalte eksterne nemd er kun et skuebrød. Den er oppnevnt av selskapet selv og er verken ekstern eller uavhengig, slik selskapet påstår. En nemdordning vil uansett aldri kunne avbøte det grunnleggende problemet som er at advokatene til Help ikke er uavhengige. Som advokat kriger man dessuten ”på bakken” for klienten. Avgjørelser må tas der og da – man har ikke tid til å vente på nemdsbehandling, sier Waldow.

Finnes en åpning
Waldow medgior at det finnes et smutthull i vilkårene til Help.

I selskapets vilkår heter det at dersom sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter sikredes valg, kan dette meldes ved ved registrering av saken. Hvis man ved sin første henvendelse til Help insisterer på å benytte en ekstern advokat, forplikter Help seg til å dekke alle utgifter til denne.

- Jeg antar at vilkåret er et forsøk på å gå klar av uavhengighetsproblematikken. Muligheten for å velge en uavhengig advokat er imidlertid underkommunisert og selskapet forbyr klienten å bytte advokat underveis hvis man mistenker at Helps egen saksbehandling ikke holder mål, sier Waldow.

Han anbefaler alle Helps kunder å benytte seg av den lite kjente muligheten.

Vil urent trav til livs
- Noen vil kanskje hevde at det ligger et motiv bak din kritikk - at du og andre advokater mister oppdrag og inntekter som følge av populariteten til produktene Help tilbyr?

– For egen del har jeg mer enn nok å gjøre. Jeg kan med hånden på hjertet si at motivet mitt er å få avskaffet det jeg opplever som en dypt uetisk forretningsmodell. Men det er ikke til å legge skjul på at advokatmarkedet har merket konkurransen. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen til dem som opplever av å bli utkonkurrert av konkurrenter som traver urent – uansett bransje. Det er skuffende at selskapet kan holde på uten at noen stanser dem. De advokatetiske reglene er der av en grunn. Dette burde Advokatforeningen og Tilsynsrådet tatt tak i for lenge siden, sier Waldow.

Fornøyde kunder
Ifølge Help forsikring tegnet cirka 22.000 boligkjøpere forsikring i 2012.

- Etter syv års drift føler vi oss trygge på at både boligkjøpere og LO-medlemmer med advokatforsikring som medlemsfordel vet at de har sikret seg rett til advokathjelp når de trenger det gjennom våre forsikringer. Vi lever dessuten av fornøyde kunder, og vi er derfor helt avhengig av å ivareta våre kunders interesser på best mulig måte, sier Børresen som tilsvar til kritikken.

Han poengterer at en boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring.

- Dette gjennomsyrer all informasjon om boligkjøperforsikring. Hver tredje boligkjøper tegner boligkjøperforsikring, og en hovedårsak er at mange føler det kan være tøft å stå alene mot selgers eierskifteforsikring når de oppdager mangler ved boligen de har kjøpt, sier Børresen.

Ifølge Børresen har HELP behandlet mer enn 30.000 saker for kundene.

- Hver kunde med avsluttet sak blir kontaktet med spørsmål om de vil anbefale forsikringen videre til venner og kjente. 85 prosent av kundene våre svarer ja på dette spørsmålet. Dette gjør meg trygg på at vi gjør en god jobb, og at kundene våre har forstått fordelen av å ha tilgang til advokat når man trenger det, uten at man må bekymre seg for kostnadene, sier Børresen.

Flere sikkerhetsnett
Han oppfordrer alle til å lese forsikringsvilkårene både for boligkjøperforsikring og advokatforsikring på www.help.no.

- Hvis en boligkjøper er uenig i vår vurdering av det rettslige grunnlaget i en sak, har hun eller han følgende sikkerhetsnett, sier Bærresen og ramser opp:

1. Kunden kan klage til en ekstern klagenemnd som ledes av advokat Christina Moestue, tidligere underdirektør i Forbrukerrådet. Dersom klagenemnden mener at det finnes rettslig grunnlag for å føre saken videre, forplikter HELP seg til å bringe saken inn for domstolene på kundens vegne.

2. Kunden står også fritt til å klage saken inn for Finansklagenemnda (FinkN). HELP forplikter seg til å rette seg etter nemndas vurdering.

3. Kunden kan også føre saken videre på egen hånd, med hvilken advokat han vil. Vinner kunden frem, forplikter HELP seg til å dekke kundens kostnader i saken.

- Våre advokater kan også gjøre feil. På denne måten ønsker vi å sikre at eventuelle feil fra vår side ikke skal gå ut over våre kunder. Jeg kjenner ikke til at andre klienter har de samme mulighetene til å etterprøve kvaliteten på advokathjelpen som våre kunder har. Vi lever dessuten av fornøyde kunder, og vi er derfor helt avhengig av å ivareta våre kunders interesser på best mulig måte, sier Børresen.

Dekker kostnader til ny advokat
Han har følgende kommentar til Waldofs utspill om at selskapet forbyr klienten å bytte advokat underveis hvis man mistenker at Helps egen saksbehandling ikke holder mål,

- Kunden kan alltid velge å føre saken sin videre for egen regning. Det fremgår av vilkårene våre at HELP er forpliktet til å dekke kundens kostnader i saken, dersom hun eller han vinner frem med sitt krav. På denne måte ønsker HELP å sikre at eventuelle feil fra selskapets side ikke skal gå ut over kundene, sier Børresen.

Nettavisen NA24 har vært i kontakt med Advokatforeningen, som ikke ønsker å uttale seg i en sak der to medlemmer står mot hverandre.