Gå til sidens hovedinnhold

Du betaler for mer enn hele veien

Hemmeligholdte tall viser at bilistene må betale mer i bompenger enn det veien koster.

Gå til Nettavisen Motor

Det store veiprosjektet i Trøndelag har en prislapp på 3,5 milliarder.

I «spleiselaget» med staten må bilistene betale 3,57 milliarder!

Les hvordan dette er mulig, og hvordan både politikere og mannen i gata blir ført bak lyset.

Synes du staten bør finansiere mer av norsk infrastruktur? Diskuter nederst

Skjulte ekstrautgifter
Stortinget har nylig fått en ny bompengesak til behandling (st.prp. nr. 31 2008-2009), som angår bompengeordningen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Her fremgår det at bompenger skal finansiere 2,77 milliarder av totalt 3,5 milliarder.

Har du opplevd problemer (trafikksikkerhetsmessige eller økonomiske) med din vei i ditt område? Send tips til journalist Lis Homdal

- På papiret ser det ut til å være en høy bompengeandel, dette betyr at bilistene betaler rundt 80 prosent av prosjektet, og det i seg selv er kritikkverdig, sier stortingsrepresentant (Frp) og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Arne Sortevik til Nettavisen.

TEST DEG SELV:Kan du egentlig kjøre bil?

Men enda mer kritikkverdig blir det når man ser at bilistene faktisk ender opp med å betale over 100 prosent, faktisk mer enn hele investeringskostnaden. Årsaken er renteutgiftene, som bilistene også skal betale.

- Jeg spurte samferdselsdepartementet om det fantes ekstra kostnader i tillegg til investeringskostnaden. Da fikk jeg til svar at ytterligere 800 millioner kroner skulle betales av bilistene i form av rentekostnader. Og dette er ikke engang oppgitt i stortingsproposisjonen, og kommer i tillegg til kostnadene for opprigging og nedrigging av bomstasjonen og selve innkrevingen! sier Sortevik.

Dermed blir den totale summen som bilistene må betale høyere enn investeringskostnaden.

LES OGSÅ:Her kommer nye bomstasjoner

- Når dette ikke er oppgitt i proposisjonen, medfører dette en langt større regning enn det som omtales i proposisjonen og det som antas å være videreformidlet til innbyggerne da prosjektet ble behandlet på lokalpolitisk og fylkespolitisk nivå, for det er jo ikke mulig å lese ut av proposisjonen at bilistene må betale disse 800 millionene i rentekostnader, sier Sortevik.

Han legger til at i nesten alle proposisjoner er ikke denne rentekostnaden oppgitt.

- Det finnes noen unntak, men i svært mange tilfeller er ikke dette oppgitt. Det betyr at dette blir en skjult kostnad, som medfører at det samlete beløpet ofte overstiger hele investeringskostnaden. Dette trengs å sette fokus på, dette er jo skjulte ekstraregninger på bilistenes bekostning, mener Sortevik.

- Opplysningene blir tradisjonelt utelatt
Statssekretær i samferdselsdepartementet Geir Pollestad sier til Nettavisen at det skal ikke være noen grunn for at renteopplysningene ikke skal opplyses.

- Tradisjonelt har ikke dette blitt opplyst i proposisjonene slik som i denne saken med E6, men statsråden har nå varslet Stortinget om at slik bør det være, og dette skal gjøres, sier Pollestad.

Men han understreker at på kommunal- og fylkesnivå har politikerne blitt opplyst om alle totalkostnader.

Statsråden har nå gitt skriftlig svar til Transport- og Kommunikasjonskomiteen om at det vil i løpet av noen få år være behov for omfattende oppdateringer av både det tekniske utstyret, og av bomstasjonene, og at det har vært vurdert å etablere et automatisk innkrevingsopplegg allerede fra 2010.

En omlegging til automatiske bomstasjoner vil medføre betydelig lavere driftskostnader, og Navarsete anslår i sitt brev at det vil være mulig å redusere disse kostnadene med 10 millioner kroner i året ved en slik overgang til automatisert innkrevingsopplegg.

- Noe må uansett gjøres, for det blir fryktelig dyrt å drive bomstasjonene slik det gjøres i dag. Hvert år får selskapene kjeft for at de «flotter» seg med bilistenes penger. Høy lønn til de ansatte, høye styrehonorarer og et høyt antall styremedlemmer er noe som nå påpekes av Vegvesenet, forteller Sortevik.

Sortevik etterlyser nå hvilke virkemidler Vegvesenet har.

- Det er jo de som skal kontrollere og «passe på» bilistenes penger. Men dersom bompengeselskapene ikke tar Vegvesenet alvorlig og ikke bryr seg, hvor langt kommer man da? under Sortevik.

LES OGSÅ:Bilavgiftene er ulogiske

- Foten må settes ned
Mange politikere og organisasjoner, blant annet NAF, har akseptert at bompenger skal finansiere rundt 50 prosent av veistrekninger som åpnes, og staten den andre halvparten.

- Når bilistene betaler over 50 prosent av investeringskostnadene, så blir det uakseptabelt, sier direktør for samfunnskontakt i NAF Håkon Glomsaker til Nettavisen.

Han mener at bompengeordningen styrer mot en tendens som absolutt ikke er bra.

- Det er helt uholdbart at alle opplysninger om bompengeordningen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal ikke er opplyst i stortingsproposisjonen. Slike opplysninger må være tilgjengelig på skikkelig vis. Foten må snart settes ned, og gjøre det klinkende klart om hva bilistene faktisk skal betale, understreker Glomsaker.

- Dyrt med vei på avbetaling
Vegvesenet har nylig gjennomgått driftskostnader ved bomstasjonene. På deres hjemmesider kan man lese at i løpet av 2007 ble det krevd inn bompenger i 45 bompengeprosjekter.

Totalt betalte trafikantene rundt 4 milliarder kroner i bompenger på riks- og fylkesveiene i 2007.

Bompengeselskapenes driftskostnader (eksklusive finanskostnader) utgjorde 526 millioner kroner. Det vil si rundt 13,1 prosent av bompengeinntektene.

- Bare dette tilsvarer et stort veiprosjekt, og det er penger som bilistene har betalt for driften av bompengeselskapene, sier Sortevik.

Av statsbudsjettet for 2009 kan man lese at det anslås i underkant av 6 milliarder kroner i bompengeinntekter.

- Tar man 13,1 prosent av bompengeinntektene av dette beløpet, betyr det at bilistene vil i 2009 betale rundt 780 millioner kroner i driftskostnader. Dette vil i så fall være en kraftig økning, påpeker Sortevik.

Han mener dette viser hvor dyrt det er å bygge vei på avbetaling.

TA FØRERPRØVEN? TEST DEG SELV:Kan du egentlig kjøre bil?

Det siste fra Nettavisen Motor:

- Nytt råskinn avsløres

- Sjekk den nye «Obamobilen»

- Seks nye bomstasjoner i 2009

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor

Kommentarer til denne saken