Gå til sidens hovedinnhold

Du blir overvåket av Sverige

Norske myndigheter er bekymret over svensk overvåking av alle nordmenn.

Rapporter fra både Post- og teletilsynet og Datatilsynet som ble lagt fram mandag viser at svenske myndigheter i praksis nå kan overvåke all internettrafikk mellom Norge og utlandet.

Ifølge Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil også svenskene i enkelte tilfeller kunne overvåke kommunikasjon mellom norske borgere innad i Norge.

Alt norsk sendes om Sverige
Årsaken til dette er at nesten all internettkommunikasjon Norge har med utlandet tar turen innom Sverige på vei ut i verden.

Les rapporten fra Datatilsynet her.
Les rapporten fra Post- og teletilsynet her.

Sverige overvåker internettrafikk fra utlandet
Bakgrunnen for rapportene er at Sverige tidligere i år vedtok «signalspaningsloven», bedre kjent som FRA-loven, etter «Forsvarets radioanstalt» (FRA) som er svenskenes militære etterretningsorgan for overvåking av elektronisk kommunikasjon.

LES OGSÅ: Svensker ska lese norsk e-post

Intensjonen bak loven var å ha en lovfestet rett til å spane på internettkommunikasjon fra Russland i etterretningssammenheng, men loven ble utformet på den måten at FRA i praksis hadde fullmakt til å overvåke og avlytte all internett- og teletrafikk som passerte Sveriges grenser.

- Opptatt av personvern
- Disse to rapportene gir nyttig kunnskap om den svenske FRA-lovens betydning for registrering av elektronisk innhold som krysser svenskegrensen. Våre departementer vil nå gå grundig igjennom rapporten fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet, og vil ta med redegjørelsene og vurderingene i den videre behandlingen av saken. Vi er svært opptatt av at hensynet til personvern blir ivaretatt også når folk bruker elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Heidi Grande Røys i en samlet pressemelding.

Kan få innsikt i nesten all kommunikasjon
IKT-Norge har stått i spissen i kampen mot den svenske overvåkingsloven, og mener at denne rapporten må få konsekvenser.

- Rapportene slår fast at stort sett all internettrafikk mellom Norge og resten av verden i dag rutes via Sverige og at vårt naboland i teorien nå få fri innsikt i det meste av vår kommunikasjon med omverdenen og en rekke data om norske interesser, sier Hallstein Braaten Bjercke i IKT-Norge i en pressemelding.

Det har tidligere blitt advart mot at FRA-loven i praksis gir svenskene en lovfestet rett til å snappe opp bedriftshemmeligheter og ikke minst norsk statlig kommunikasjon med utlandet. IKT-Norge ønsker nå å se på mulighetene for å sende internettrafikken til omverdenen gjennom andre kanaler enn Sverige.

Krever alternative løsninger
- Nå må myndighetene raskt vurdere hvordan norske interesser kan sikres når denne nye loven trår i kraft 1.1.2009. Bruk av krypteringsteknologi, mulige alternative infrastrukturer som kan knytte Norge til internett via andre land og eventuelt en nasjonal oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige bør nå planlegges. Norske myndigheter bør også raskt få i stand en dialog med svenskene om hvordan denne pikante sikkerhetsutfordringen kan løses, slår Bjercke fast.

Kommer i tillegg til Datalagringsdirektivet
Den svenske overvåkingsloven kommer på toppen av det svært omstridte Datalagringsdirektivet fra EU, som krever at Norge og alle andre EU/EØS-land fra nyttår skal loggføre all e-post-, telefon- og internettrafikk i Norge som politiet skal ha tilgang til i sin etterforskning av alvorlige forbrytelser.

Loven skal egentlig innføres fra nyttår, men norske myndigheter avventer i denne sammenheng en EU-dom.

Annonse fra Nettavisen: Prøv vår nye backuptjeneste SafeBackup

Kommentarer til denne saken